Vad man kan göra i Bredviken?

Vandra längs markerade leder

På Bredvikens naturskyddsområde finns det fyra kilometer utprickade stigar.

Längsmed strandängen en spång. Invid spången finns informationsskyltar av trä.

 

 

Skåda fåglar

På området finns det två fågeltorn, det ena står vid naturstigen nära Villa Elfvik och det andra på Otnäs sida, vid stigen som börjar från Maskinbyggarvägen. Fåglarna kan lätt iakttas också från vassruggstigen. Området är mycket populärt för att skåda fåglar i synnerhet under deras flyttningstider. Tilläggsinformation Villa Elfvik (esbo.fi) och BirdLife Finland (birdlife.fi).

Titta på sevärdheter och utsikter

I norra delen av Bredvikens naturskyddsområde ligger ett i början av 1900-talet byggt boningshus i jugendstil, Villa Elfvik (esbo.fi), som tjänar i dag som Naturens hus och underhålls av Esbo stad.

Bekanta sig med en naturstig

På området finns det en 700 meter lång naturstig som förevisar om Bredvikens naturskyddsområde och startar från Villa Elfvik.