De tidigaste upplysningarna om bosättning i Bredviken härstammar från 1200-talet. Jordbruk och strandängarnas användning som betesmark dominerade landskapet ända fram till hälften av 1900 -talet, vilket medverkade till att viken övergöddes. Den största övergödningen skedde då verksamheten på Dals reningsverk och på Stora Hoplaxvikens avstjälpningsplats sattes igång på 1950-talet. Som resultat av verksamheten försvann bottenlevande vattenvegetation nästan helt och hållet från området. Efter att verksamheten vid reningsverket och på avstjälpningsplatsen tog slut har vikens natur så småningom börjat återhämta sig: den bottenlevande vattenvegetationen har nu ökats och vattenfågelarter har tilltagit.

Det centrala läget av Bredviken i trängsel-Finland har haft stor inverkan på området. Till exempel fyllnadsjordområdena på Tekniska högskolans campusområde, som byggdes i Otnäs på 1950-talet, täckte en tredjedel av vassområdet. Även de centrala trafiklederna så som Åbovägen och Ring I har omringat området tätt.

På områdets gräns ligger Villa Elfvik (esbo.fi) som är byggt i början av 1900-talet. Esbo stad renoverade huset i skiftet av 1990-talet och efter det har det fungerat som Naturens hus för staden.