Sommarledernas startpunkter

Obs: Cykling är förbjudet i Valtavaara, Konttainen och Juhannuskallio. Cykling är tillåtet i Pyhän jyssäys led både sommar och vinter.

Ett skogslandskap sett från Juhannuskallio-klippan.

Juhannuskallion reitti, 300 m / riktning

Leden bjuder på fjärrlandskap över Ruka och norra Kuusamo. Leden startar från vägen Juhannuskalliontie och slingrar sig över en ravin till Juhannuskallios krön. Leden är ställvis brant men lättframkomlig.

Vandringstid vid bar mark.
Vandringstid 20 min.
Svårighets:  lätt -  medelsvår.

Leden är utstakad med stolpar som försetts med grön färg.

Leden lämpar sig för dagsutflykter. Sommartid kan man kombinera stigen med Ruka tillgänglig naturled (utsiktsplats) och en färd med hiss eller en led uppför sluttningen.

I terrängen längs leden finns ingen service. Vid ledens startpunkt finns en restaurang.

Notera

På spetsen av Juhannuskallio och på västra sluttningen gäller ett rörelseförbud från 1 april till 15 augusti varje år. Karta på instruktioner och regler.

Karta (utflyktskarta.fi)

En vandrare tar bilder av Juhannuskallio-klippan.

""

Ett skogs- och sjölandskap sett från Konttainen fjället.

Konttaisen kuhaus, 2 km, rundslinga

Leden är en stig som går upp till Konttaisenvaaras krön. Där kan man njuta av en fantastisk utsikt över sjön Konttaisenjärvi, höjden Valtavaara, Ruka och norra Kuusamo.

Vandringstid året runt.
Vandringstid 1 h.
Svårighets:  krävande.

Startpunkt

Konttainens parkeringsplats vid Virkkulantie väg.

Friluftskonstruktioner

I terrängen längs leden finns ingen service. Kom ihåg att eld endast är tillåtet på den eldstad som tilldelats den.

Ruttbeskrivning

Leden är markerad med orange färg på träden (Karhunkierros-leden) ovh lämpar sig för dagsutflykter både sommar och vinter.

Konttaisen kuhaus -leden lämnar parkeringsplatsen på Virkkulantie vägen och kurvor mot Kumpuvaaras landskap och därifrån till toppen och tillbaka nerför backen. Landskapet öppnar till toppen av Konttainen över norra Kuusamo. Tillbringa ett ögonblick med landskapet.

Ruttrotation: moturs.

Ruttmarkering: skyltning och ruttmarkering och på Konttainen Karhunkierros ruttmarkering (orange märkning och skyltning).

Notera

Cykling är förbjudet på Konttaisen kuhaus leden och överall i Konttainen område.

Karta (utflyktskarta.fi)

""

Två vandrare på leden som leder upp till toppen av Valtavaara.

Valtavaaran huiputus, 5,7 km, rundslinga

Leden går längs med Karhunkierros-leden från Ruka till en brandvaktsstuga på höjden Valtavaaras krön. Därifrån går leden ner till kåtan vid Valtavaara varifrån den går tillbaka till Ruka längs med höjdens östra sida.

Vandringstid året runt.
Vandringstid 1,5 h.
Svårighets:  krävande.

Startpunkt

Saarua parkeringsplats, Itä-Ruka. Adress: Ahon Jussintie 7.

Friluftskonstruktioner

Raststuga på Valtavaara, kåta på Valtavaara och kokskjol vid Valtavaaranlampi samt service i Rukaområdet.

Ruttbeskrivning

Rutten går längs Karhunkierros från Saarua till Valtavaaranlampi kokskjul och sen brandvaktens stuga på toppen av Valtavaara. Härifrån går rutten ner till stugan i Valtavaara och återgår till Saarua från faros östra sida.

Sevärt

Valtavaara ja Ruka (ruka.fi, på finska).

Notera

Cykling är förbjudet på Valtavaaran huiputus leden och överall i Valtavaara område.

Karta (utflyktskarta.fi)

En vandrare på en grusstig i barrskogen.

""

En vandrare på utsiktsplattformen vid Pyhän Jyssän leden.

Pyhän jyssäys, 6 km, rundslinga

Leden är en led för dagsutflykter som tar vandraren från Pirunkallio i närheten av byn Ruka till Pikku-Pyhävaaras topp. Därifrån kan man beundra utsikten över skidcentret på lite längre håll. Leden är utstakad med stolpar som är försedda med grön reflextejp och röda reflexbrickor. 

Vandringstid året runt.
Vandringstid 1,5 h.
Svårighets:  krävande.

Startpunkt
Petäjäkuja parkeringsplats. Adress: Petäjäkuja 1, 93830 Rukatunturi.

Friluftskonstruktioner 
Två utsiktsplatser med bänkar, på Pikku-Pyhävaaras topp finns en kåta och en uteeldplats.

Ruttbeskrivning
Ruttmarkeringar: Rutten är markerad med stolpar med grön reflekterande tejp och en röd reflekterande platta.

Leden Pyhän jyssäys tar vandraren från Ruka från hörnet mellan Plantingintie och Petäjäkuja 1 till toppen av Pikku-Pyhävaara för att titta på utsikten över skidorten lite längre.

Notera

Cykling är tillåten på Pyhän jyssäys leden på sommar och winter.

Karta (utflyktskarta.fi)

Kåtan på toppen av Pyhävaara-fjäll.""

Övriga leder

Karhunkierros (Björnrundan), 82 km / riktning

Ledens vars sammanlagda längd är 82 km, går via Valtavaara. Ledens start- och ändpunkt är i Ruka. De som vandrat Björnrundan känner till Valtavaara som den sista stora ansträngningen före ändpunkten Rukatunturi. Nordsluttningen är också stenig och eroderad och därför krävande. Läs mera om Karhunkierros leden.

Kundtjänst

Oulanka naturum
Tfn. 0206 39 6850
oulanka(at)metsa.fi

Oulanka naturum i Kuusamo är stängt från och med den 29 februari 2024 för våren. Vandrare kan fortfarande få råd i frågor som rör Oulanka nationalpark på webbplatsen Utinaturen.fi och mån-fre kl. 12.00-15.00 per telefon och e-post.

Samtalspriserna till nummer som börjar med 0206 är 0,00, snt/min + lokalnätsavgiften (lna) och mobiltelefonavgiften (mta).

Kontrollera varningarna

Då det råder varning för terrängbrand (ilmatieteenlaitos.fi) är det endast tillåtet att göra upp eld på inbyggda eldplatser försedda med rökkanal samt i ödemarksstugornas och i andra stugors eldstäder. Var extremt varsam vid hantering av öppen eld. Den som tänder en eld ansvarar också för säkerheten. Observera att det kan finnas lokala eldningsförbud vid dessa eldplatser.

Tak, Rökkanal och Fritt från marken.

En hand håller i en mobiltelefon som visar Utflyktskarta.fi. Öppna Valtavaara-Pyhävaaras karta i Utflyktskarta.fi.