Kundtjänst och guidning

Tjänster som erbjuds av turistföretag i Valtavaara

Måltidsservice, matlagning och anskaffning av matsäck

Butiker och restauranger

 • I Ruka turistcenter, ca 4 km från Valtavaara, finns det butiker, flera restauranger och andra matställen.

Skärmskydd, eldplatser och dagsstuga

 • Suolampis skärmskydd
 • Valtavaaranlampi kokskjul
 • Valtavaara kåta

Då varning förterrängbrand utfärdats är det förbjudet att göra upp öppen eld.

 • Förbudet gäller inte sådan kokskjul och eldplatser som är försedda med tak och fast rökkanal.

Valtavaara kåtan under hösten. Dörren står öppen.

Dricksvatten

 • Det är skäl att rena vatten som tages från ytvatten såsom sjöar, älvar och bäckar innan man dricker det, eftersom vattnets kvalitet varierar på olika ställen.
 • Vi rekommenderar att man tar med sig vatten i dricksflaskor från ställen med kundtjänst. Användning av ytvatten som dricksvatten sker på eget ansvar.

Avfallshantering

 • Det finns inga avfallskärl i terrängen på området så avfallshanteringen sker på eget initiativ. Avfall som förmultnar kan man lägga i torrtoaletten eller komposten och små mängder rent papper och kartong kan användas som eldstände. Läs mera om skräpfritt friluftsliv.

Toaletter

Det finns torrtoaletter vid Valtavaaralampi kokskjul, Suolampi skärmskydd och Valtavaara.

Övernattning

Tältning och skärmskydd

 • På Valtavaaraområdet finns Suolampi skärmskydd och Valtavaara kokskjul samt Valtavaara kåta.
 • I den omedelbara närheten till kåtorna, skärmskydden och eldplatserna är det tillåtet att slå upp tält.

Raststuga

Övernattning i omnejden

Uthyrning av utrustning

Tillgängliga tjänster

 • Det finns inga tillgängliga tjänster på området.

Övrig service i omnejden

Kontrollera varningarna

Då det råder varning för terrängbrand (ilmatieteenlaitos.fi) är det endast tillåtet att göra upp eld på inbyggda eldplatser försedda med rökkanal samt i ödemarksstugornas och i andra stugors eldstäder. Var extremt varsam vid hantering av öppen eld. Den som tänder en eld ansvarar också för säkerheten. Observera att det kan finnas lokala eldningsförbud vid dessa eldplatser.

Tak, Rökkanal och Fritt från marken.