Arter som växer i frodiga lundar och på karga berg

De trädbevuxna bergen på Ruka-Valtavaara-området är kvarlevor av den forna svekokarelska bergskedjan, som tidens tand har slitit ned och skonat endast den del som består av de hårdaste bergsarterna. Området ligger huvudsakligen högre än övriga delar av Kuusamo, så det förekommer flera olika naturtyper på området. På Valtavaara naturskyddsområde finns det kala berg, granskogar och sumpiga sänkor. De högsta trädbevuxna bergen i Kuusamo finns i Ruka-Valtavaara bergskedja. Valtavaara är 492 meter högt.

Tack vare kalkhalten i berggrunden och fuktigheten i mikroklimatet är vegetationen på området frodig och artrik. Det finns ett brett spektrum av fjällväxter, eftersom det finns typiska bergbranter mot söder, där förhållandena är sådana som alpväxterna kräver. På dessa klippor växer en för finska förhållanden unik blandning av nordliga och sydliga arter. Klynnetåg, krypljung lappljung och ripbär är fjällväxter som förekommer i Valtavaara.

Grönskande lövskog.

Ett säkert ställe för fågelskådare

Valtavaara är speciellt känt för sina fåglar, och fågelskådare med kikare är en vanlig syn i bergslandskapet. Till särdragen hos fågelfaunan på området hör att i granskogarna finns en rikt och representativt fågelbestånd samt att i de frodiga lundarna sjunger arter med sydlig utbredning. Blåstjärten kunde anses vara Valtavaaras symbol. Den förekommer årligen i varierande mängd på området, men (för tillfället) garanterat! Övriga intressanta arter är bl.a. tallbit och lundsångare. Läs mera om fågel i Valtavaara.

En lavskrika på den unga tallens gren.

Sevärdheter i Valtavaara-Pyhävaara

Valtavaara är en känd utsiktsplats, där man kan beundra landskapet ända till Kitkajärvi i Kuusamo och i väster långt mot mot Kuontivaarahållet.

Grottan i Juhannuskallio - Pirunkirkko

Grottorna vid Juhanniskallio har varit en känd turistsevärdhet redan länge. Grottan på Juhanniskallioområdet vid namn Pirunkirkko och de mindre grottorna är belägna i en brant klippa vid vägen till Rukatunturi (ruka.fi, på finska och engelska). Grottan har lockat till sig klättrare och där har tidigare t.o.m. funnits en gästbok. Stigen går över Juhannuskallios krön.

Vi rekommenderar att man inte rör sig utanför stigen eftersom bergsområdet är farligt och där förekommer utrotningshotade växter. 

förbud mot rörelse: På spetsen av Juhannuskallio och på västra sluttningen gäller ett rörelseförbud från 1 april till 15 augusti (karta nedan). Läs mer om Juhannuskallios regler.

Pirunkirkko-klippan under vintern. Det finns snö på sluttningen.

Pyhävaara

Pyhävaara är beläget söder om Rukatunturi. På Pyhävaaras krön fanns ännu år 1830 en seita, en helig sten, som lär ha gett det trädbevuxna berget dess namn. Pyhävaara har tidigare varit ett viktigt och heligt ställe för samer. Den kala klippväggen som vetter mot kvällssolen är verkligen en respektingivande syn.

Vi rekommenderar att man håller sig enbart till de markerade lederna på Pyhävaaraområdet eftersom bergsområdet är farligt och där förekommer utrotningshotade växter.

Konttainen

Konttainen är ett kalt utsiktsberg som är beläget vid Karhunkierros ("Björnrundan"). Konttainen ligger norr om Virkkula-Vuotunki-vägen (nr 8694), där det finns en parkeringsplats. Friluftsanordningarna underlättar bestigningen till bergets krön och nedstigningen därifrån.

Konttainens fjäll- och skogslandskap under sommaren.