Kundtjänst och vägledning

 • Vid parkeringsplatsen finns det en informationstavla på finska och svenska.
 • Skyltarna längs Harola naturstig är på finska och svenska.
 • Kundtjänst: Finlands naturcentrum Haltia, tel 040 163 6200 , info(at)haltia.com. 

En stor infotavla i trä. Runt tavlan växer det gräs och bakom finns det skog.

Måltidsservice, matlagning och anskaffning av matsäck

 • Närmaste butik och kiosk finns på 6 km avstånd i Eura centrum.

Dricksvatten

 • Vid Harolas lundar finns det inga ställen där man kan ta dricksvatten, så man bör ha dricksvatten med sig.
 • Läs dricksvattentipsen på Friluftslivets ABC.

Avfallshantering

 • Det finns inte avfallskärl på området så var och en ansvarar själv för sin avfallshantering. Detta betyder att vandraren själv tar ansvar för sitt skräp genom att föra bort det från terrängen till sortering. 
 • Läs mer om skräpfritt friluftsliv.

Toaletter

 • Det finns inga toaletter på området.

Övernattning

 • Det finns inga anvisade övernattningsplatser på Harolaområdet.

Tillgängliga tjänster

 • Det finns inga tillgängliga tjänster på området.

Kundservice

Finlands naturcentrum Haltia : info(at)haltia.com, tfn. +358 (0)40 163 6200