Kundtjänst och vägledning

 • Nära Marasenlampi, vid vägen som för genom Järvisen aihkikko finns en informationstavla om området.
 • Närmaste Forststyrelsens ställe med kundtjänst är Pilke vetenskapscentrum, där man också kan köpa fiske- och jakttillstånd till området.

Måltidsservice, matlagning och anskaffning av matsäck

Eldplatser

 • Eldplatsen utanför Maranens stuga är inte avsedd för allmänt bruk.
 • Det är förbjudet att göra upp eld även på eldplatser då varning för terrängbrand har utfärdats. Kontrollera begränsningarna (sv.ilmatieteenlaitos.fi).
  • Förbudet gäller inte sådan kokskjul och eldplatser som är försedda med tak och fast rökkanal.

Dricksvatten

 • Vattnet i områdets vattendrag är i princip drickbart men vattenkvaliteten har inte undersökts. Forststyrelsen rekommenderar att du kokar vattnet innan du använder det som dricksvatten.

Avfallshantering

 • Det finns inga avfallskärl på området, dvs. var och en ansvarar själv för sin avfallshantering. Detta betyder att vandraren själv tar ansvar för sitt skräp genom att föra bort det från terrängen till sortering. Avfall som förmultnar kan man lägga i torrtoaletten eller komposten och små mängder rent papper och kartong kan användas som eldstände.
 • Läs mer om skräpfritt friluftsliv.

Övernattning

Tältning

 • Det är inte tillåtet att tälta i stugans närhet men nog på övriga ställen på området med stöd av allemansrätten.

Övernattning och Övrig service i omnejden

Tillgängliga tjänster

 • Det finns inga tillgängliga tjänster på området.

Kontrollera varningarna

Då det råder varning för terrängbrand (ilmatieteenlaitos.fi) är det endast tillåtet att göra upp eld på inbyggda eldplatser försedda med rökkanal samt i ödemarksstugornas och i andra stugors eldstäder. Var extremt varsam vid hantering av öppen eld. Den som tänder en eld ansvarar också för säkerheten. Observera att det kan finnas lokala eldningsförbud vid dessa eldplatser.

Tak, Rökkanal och Fritt från marken.