Kartor över och kommunikationer till Talaskangas

Talaskangas naturskyddsområde ligger på gränsen mellan Kajanaland och Savolax på Sonkajärvi, Vieremä och Vuolijoki kommuners områden tämligen avlägset från riksvägarna.

Kommunikationer

Med bil

  • Från Otanmäki centrum i Vuolijoki invid stamväg nr 28 leder Ryynänens skogsbilväg till Talaskangas. Efter 12 km på Jyleikönkangas finns en parkeringsplats invid vägen samt friluftsledens start- och informationsplats.
  • Från Vieremä och Sukeva kommer man också längs skogsbilvägar till Talaskangas parkeringsplats, där friluftsledens andra start- och informationspunkt ligger.
  • Körinstruktion till Kuhmos naturum Petola.

Med allmänna kommunikationer

  • Talaskangas naturskyddsområde kan inte nås med allmänna fortskaffningsmedel.

Lämpliga startpunkter

Parkeringsplatserna ligger vid Jyleikönkangas och Talaskangas, där även friluftsleden börjar. Vid båda ställena finns det informationstavlor.

Kartor

Elektroniska kartor

Övriga kartor

  • Terrängkartor Q512 Sukeva, Q521 Otanmäki, 1:50 000. Kartor kan köpas från Karttakeskus, Lantmäteribyråer och välförsedda bokhandlar.
  • Grundkartor 3342 03 Puolimäki, 3431 01 Leppikylä, 1:20 000. Kartor kan köpas från Karttakeskus, Lantmäteribyråer och välförsedda bokhandlar.
  • Terrängkartor 3342 Sukeva, 3431 Kajaani, 1:50 000. Kartor kan köpas från Karttakeskus, Lantmäteribyråer och välförsedda bokhandlar.
  • Cykelkarta Pyöräily GT5 Oulu - Suomussalmi, 1:200 000. Karttakeskus 2006. Kartor kan köpas från Karttakeskus och välförsedda bokhandlar.
  • GT vägkarta Östra Finland, 2010, 1:250 000. Kartan kan köpas bl.a. från Karttakeskus och i välförsedda bokhandlar.

En hand håller i en mobiltelefon som visar Utflyktskarta.fi. Öppna Talaskangas karta i Utflyktskarta.fi.

Utflyktskarta är en gratis webbkarttjänst som ägs av Forststyrelsen. Där kan du söka efter destinationer, välja kartnivåer och skriva ut kartor.