Vad kan man göra i Litokaira?

Vandra längs markerade leder

Papinpalo naturstig leder till Tervonsuo fågeltorn och Tervo skärmskydd.

Göra långfärder till fots

Litokaira vildmarkslika område är ett lämpligt område för vandrare som rör sig på egen hand. För att kunna röra sig utanför de markerade lederna krävs det mångsidiga frilufts- och orienteringskunskaper. På området kan man övernatta i tält, i skärmskydd eller i ödestugor.

Skåda fåglar

Från fågeltornet i Papinpalo har man ett myrlandskap framför sig där man med kikaren kan få syn på allt från örnar till piplärkor och tjädrar till pilgrimsfalkar. Tornets fågeltavlor med de vanligaste fåglarna gör det lättare för besökarna att identifiera fåglarna.

Bekanta sig med en naturstig

Papinpalo naturstig är 2,3 km lång. I ändan av stigen finns ett fågeltorn varifrån öppnar sig ett imponerande myrlandskap över flarkmyrarna vid Pikku Papinlampi.

Göra skidturer i terrängen

Litokaira lämpar sig utmärkt för skidturer men förutsätter mångsidiga frilufts- och orienteringskunskaper. På området kan man övernatta i tält, i skärmskydd och i ödestugor.

Jaga

Det är tillåtet att jaga småvilt i Litokaira. Litokaira hör till jaktområdena Yli-Ii (tillståndsområde 5626, eräluvat.fi) och Ranua (tillståndsområde 2619, eräluvat.fi).

Plocka bär och svamp

Man får enligt allemansrätten plocka bär och svamp på hela Litokairaområdet.