Instruktioner och regler för Litokaira

Instruktioner för att vistas och färdas i Litokaira

I Litokaira är det

tillåtet

 • att röra sig till fots och på skidor
 • att röra sig och slå läger enligt allemansrätten är tillåtet, men vi rekommenderar övernattning och tältning vid de markerade skärmskydden och stugor.
 • att plocka bär och svamp
 • för ortsbor att jaga på sin hemkommuns område (jaktlagen 8 §)
 • att meta och pilka. Fiskaren bör granska fiskebegränsningarna via Tjänsten med information om fiskebegränsningar under adressen kalastusrajoitukset.fi.

begränsat

 • att göra upp öppen eld, vilken tillåts endast på de för ändamålet anvisade platserna.
 • För annan verksamhet än den som ingår i allemansrätten behövs i regel Forststyrelsens tillstånd. Sådana tillstånd är bl.a. forskningstillstånd och anmälningar angående större evenemang. Tilläggsuppgifter angående erforderliga tillstånd: forsknings- och rörelsetillstånd (metsa.fi) och anmälan angående evenemang (metsa.fi).

förbjudet

 • att göra upp öppen eld då varning för terrängbrand har utfärdats
 • att låta sällskapsdjuren gå lösa
 • att ta eller skada träd, buskar eller andra växter eller delar av dem, förutom matsvampar
 • att ta marksubstanser eller gruvmineral och att skada markgrunden eller berggrunden
 • att fånga, döda eller ofreda vilda ryggradsdjur eller att förstöra deras bon
 • att fånga eller samla ryggradslösa djur
 • att köra motorfordon på andra ställen än på särskilt anvisade vägar men för renskötare i renskötselarbete och myndigheter som gör underhålls- och övervakningsarbeten på området är det tillåtet.
 • att skräpa ned eller förstöra friluftsanordningar.att göra upp öppen eld då varning för terrängbrand utfärdats.

Utrustning

Mobiltelefonens hörbarhet

 • Även om Finlands mobiltelefonnät är täckande kan det finnas områden med radioskugga på Litokairaområdet. Kontrollera mobiltelefonnätets hörbarhet från din egen telefonoperatör. Dessutom finns det alltid platser, där mobiltelefonen inte fungerar eller där samtalen har störningar. I sådana situationer kan det hjälpa att t.ex. söka sig till någon öppen plats som befinner sig högre än den omgivande terrängen och/eller ta bort mobilens SIM-kort under den tid man ringer nödsamtalet. Man bör också ta i beaktande, att olika mobiltelefoner har olika god hörbarhet.
 • Det lönar sig att hålla telefonen varm och ha mat och dryck med sig. Vissa telefonmodeller fungerar inte vid köldgrader, så det är viktigt att låta någon veta den planerade rutten och tidtabellen. För att du ska ha tillräckligt med ström i din telefon är det bäst att du tar med exempelvis en reservströmkälla, ett reservbatteri eller en gammal telefon med fungerande batteri.

Säkerhet och utrustning

 • Litokairaområdet är 318 km² stort. Innan man beger sig i väg på färden är det all orsak att försäkra sig om att man har med karta, kompass och innehar tillräckliga kunskaper i orientering.
 • Bekanta dig även med säkerhetsaspekter samt friluftsfärdigheter under Friluftslivets ABC.
 • Framkomligheten på myrarna i området varierar under olika årstider. De blötaste myrarna är alltid oframkomliga då marken är upptinad.
 • Det finns inga brunnar på rastplatserna i området. Det kan vara bra att koka ytvatten från till exempel sjöar, åar och bäckar i några minuter innan man dricker det eftersom vattenkvaliteten varierar på olika områden och vid olika temperaturer.
 • Etikett i friluftslivet
 • Läs mer om turplanering och utrustning under Friluftslivets ABC.
 • Om du råkar ut för en nödsituation under din utfärd, t.ex. går vilse, skadar dig eller upptäcker en skogsbrand, gör en nödanmälan till nummer 112. Information ifall av en nödsituation från Friluftslivets ABC.
 • Det lönar sig också att ta en första hjälpen-förpackning med sig.

Nödnummer 112

Om du råkar ut för en nödsituation under resan, t.ex. om du går vilse, skadas eller upptäcker en terrängbrand, ring 112. Läs mer om nödsituationer.

112 Suomi -appens logo.

Ladda ner appen 112 Finland (112.fi) till din telefon. När du ringer ett nödsamtal via 112 Finland-applikationen får larmcentralen automatiskt information om var du befinner dig.

Kontrollera varningarna

Då det råder varning för terrängbrand (ilmatieteenlaitos.fi) är det endast tillåtet att göra upp eld på inbyggda eldplatser försedda med rökkanal samt i ödemarksstugornas och i andra stugors eldstäder. Var extremt varsam vid hantering av öppen eld. Den som tänder en eld ansvarar också för säkerheten. Observera att det kan finnas lokala eldningsförbud vid dessa eldplatser.

Tak, Rökkanal och Fritt från marken.

Etikett i friluftslivet

En tecknad bild av en familj som går på en sommarstig.

1. Respektera naturen.

2. Håll dig till markerade leder.

3. Slå läger endast på anvisade platser.

4. Gör upp eld endast där det är tillåtet.

5. Skräpa inte ner. 

Läs mer