Kundtjänst

Forststyrelsen
Tfn. +358 (0)206 39 5270 Samtalspriserna är 0,00, snt/min + lokalnätsavgiften (lna) och mobiltelefonavgiften (mta).
sisasuomi(at)metsa.fi

Seitseminens naturum

 • Exhibition
 • Cafe och Restaurang
 • Inkvartering 

Kovero kronoskogstorp
Guidning för grupper på finska, beställningar från Forststyrelsen Tfn. 0206 39 5270 mån-fre kl 9 - 15, sisasuomi(at)metsa.fi

Tjänster som erbjuds av samarbetspartner i nationalparken

Måltidsservice, matlagning och anskaffning av matsäck

Seitseminens naturum

Eldplatser och kokskjul

 • Kulomäki, naturum: kokskjul
 • Honkaniemi: eldplats
 • Kirkaslampi: kokskjul (med skorsten)
 • Koverolampi: eldplats
 • Haukilampi: eldplats 
 • Jokiristi: eldplats
 • Liesijärvi: eldplats och skärmskydd
 • Kirkas-Soljanen: kokskjul (med skorsten) och eldplats
 • Saari-Soljanen: kokskjul (med skorsten) och eldplats 

Det är förbjudet att göra upp öppen eld då varning för terrängbrand har utfärdats. Kontrollera begränsningarna (ilmatieteenlaitos.fi).

 • Förbudet gäller inte sådan kokskjul och eldplatser som är försedda med tak och fast rökkanal.

Människor vid elden på vintern.

Dricksvatten

 • Det finns en vattenkran i Seitseminens naturum. Vattenkranen ligger på naturums ytterväggen i restaurangsidan. Den är inte till vinterbruk. 
 • Det finns en ny brunn nära parkeringsplats i Kovero. 
 • Brunnen på Kirkas-Soljanen.
 • Brunnen på Pitkäjärvi. 
 • Ytvatten, såsom sjöars, älvars och bäckars vatten, lönar det sig att rena innan man dricker det, eftersom vattnets kvalitet varierar områdesvis.

Avfallshantering

Det finns inga avfallskärl på området , d.vs. var och en ansvarar själv för sin avfallshantering. Detta betyder att vandraren själv tar ansvar för sitt skräp genom att föra bort det från terrängen till sortering. Avfall som förmultnar kan man lägga i torrtoaletten och små mängder rent papper och kartong kan användas som eldstände. Några toaletten töms genom sugtömning och man får inte lägga matrester eller skräp till den (Seitseminens naturum, Pitkäjärvi, Kovero, Multiharju och Soljanen).  Läs mer om skräpfritt friluftsliv.

Toaletter

På nationalparken finns det en torrtoalett nära eldplatser. Dessutom finns det toalett vid Kovero kronoskogstorp, Seitseminens naturum, Multiharju och Pitkäjärvi skogsstuga. Tag med eget toalettpapper.

Övernattning

Tältning och skärmskydd

Tpersoner i en hängmatta vid sjön.

I Seitseminen nationalpark finns det fem avgiftsfria tältningsområden. De är utrustade med: en eldstad med stockring, ett vedlider, en yxa samt ett utetoalett. Tältningsområdena ligger i

 • Haukilampi
 • Koverolampi
 • Jokiristi
 • Liesijärvi
 • Kirkas-Soljanen

Det finns också skärmskydd på Liesijärvi.

Nära nationalparken finns skärmskydden på Teerilampis södra ända och på Rysäslampis södra strand. Dessa skärmskydd förses inte regelbundet med ved.

Värdshuset

Värdshuset (seitaelamys.fi, på finska) har sex bekväma rum för 1-4 personer.

Hyrestugor

Kortesalo hyrestuga och Pitkäjärvi hyrestuga. Hyrestugor hyrs från vår till höst. 

Husvagnar och -bilar

I Seitseminen nationalpark finns det två parkeringsplatser, Kovero och Saari - Soljanen, där det är tillåtet att övernatta i husvagnar och -bilar. På parkeringsplatserna finns det inte elanslutning el.dyl. specialservice för karavanare.

Det finns tre eldrivna parkeringsplatser för husvagnar vid naturumets parkeringsplats. Betalning för den elektriska görs via mobilappen eParking: 1€ startavgift, därefter 0,28€/kWh.

Övernattning i omnejden

Tillgängliga tjänster

Höjdskillnaderna är små på Seitseminenområdet: terrängen är jämn och ställvis kuperad. Naturumet och dess gårdsplan, Koveros gårdsplan och Multiharju naturstigs östra del är tillgängliga med rullstol. I naturumet finns det en tillgänglig WC. Den hinderlösa delen av Soljastensuo naturstig är ca 0,5 km lång. Vid stigens startplats finns det ett kokskjul och en tillgänglig torrtoalett. Det finns en tillgänglig torrtoalett i Kovero kronoskogstrop parkeringsplats.

Övrig service i omnejden

 • I Parkano, 20 km från Seitseminen, finns det ett servicecenter. Även Kuru, 26 km från Seitseminen, har en liten tätorts service.
 • Närmaste bränsledistribuering finns i Parkano.

Kontrollera varningarna

Då det råder varning för terrängbrand (ilmatieteenlaitos.fi) är det endast tillåtet att göra upp eld på inbyggda eldplatser försedda med rökkanal samt i ödemarksstugornas och i andra stugors eldstäder. Var extremt varsam vid hantering av öppen eld. Den som tänder en eld ansvarar också för säkerheten. Observera att det kan finnas lokala eldningsförbud vid dessa eldplatser.

Tak, Rökkanal och Fritt från marken.

Broschyr över Seitseminen


Pdf 2 Mb (julkaisut.metsa.fi)