Tillgänglig Seitseminen

De gamla skogarna och myrområdena i Seitseminen nationalpark är förtjusande. Vid de bästa sevärdheterna finns mångsidiga tillgängliga tjänster. Vid Saari-Soljanen och Kirkaslampi finns tillgängliga servicestrukturer. Man kan också bekanta sig med Seitseminens naturum och Kovero gård tillsammans med en assistent. De tillgängliga servicestrukturerna är tillgängliga sommartid.

Seitseminens naturum

Det är bra att börja utflykten vid Seitseminens naturum, där du får tips för din utflykt. I naturrumet är naturutställningen I skydd av skogen (Metsän siimes) samt caféet och toaletterna tillgängliga. Den tillgängliga parkeringsplatsen ligger på naturumets gårdsplan. 

Byggnaden har en krävande ingång på grund av ytterdörrar och vindfång. Vi rekommenderar att man har en assistent med sig under besöket.

Tillgänglig naturled i Seitseminen 

Saari-Soljanens tillgängliga led (500 m/riktning) visar upp det fantastiska myrområdet Soljanen med sina myrtjärnar. Längs leden
finns en utsiktsavsats i trä och en brygga.

På parkeringsplatsen finns en tillgänglig torrtoalett.

Andra lättframkomliga leder

Om man har en assistent med sig kan man också ta sig norrut från Kirkas-Soljanens parkeringsområde längs cykelleden. Leden går längs en gammal skogsväg hela vägen till Kivijärventie, dit det är 5 km. Även från Pitkäjärvi parkeringsplats kan man ta sig cirka en kilometer söderut längs cykelleden om man har en assistent med sig. Rutten går längs en gammal skogsväg. Observera att cyklister och ryttare kan röra sig på dessa rutter.

Aarnipolku har inte gjorts tillgänglig, men den är lättframkomlig. På spångavsnitten finns det tre breda plankor bredvid varandra. Det förekommer nivåskillnader, men leden är bred och utjämnad. På den östra delen av leden finns en trappa. På parkeringsplatsen finns en tillgänglig torrtoalett. 

Alla leder i Seitseminen nationalpark.

Övriga tillgängliga tjänster

Kovero kulturgård

Kovero kronoskogstorp är den populäraste sevärdheten i Seitseminen nationalpark. Kulturgården är öppen under sommarsäsongen.

Till Kovero gård tar man sig obehindrat från parkeringsplatsen som ligger cirka 50 meter bort, men det är bra att ha med sig en assistent.

Det är svårt att ta sig in i byggnaderna på grund av deras höga stenfötter och trappor.

En tillgänglig torrtoalett finns på sidan om parkeringsplatsen. 

Kirkaslampi

Kirkaslampi är en lättillgänglig, förtjusande myrtjärn som ligger vid Seitsemisentie.

Vid tjärnens strand finns ett tillgängligt kokskjul som är omgivet av en jämn sandplan. Leden från parkeringsplatsen till kokskjulet (50 m) är tillgänglig. På parkeringsplatsen finns en tillgänglig torrtoalett.

Tillgängliga tjänster som erbjuds av samarbetsföretagare

Man kan höra sig för hos Seitseminens samarbetsföretag om guidade utflykter för personer som rör sig med rullstol, synskadade, vandrare som gör utflykter med barn och för nybörjare. Bekanta dig med de tjänster Seitseminens samarbetsföretag erbjuder.