Kauhaneva-Pohjankangas nationalpark

Smålom.

Kauhaneva-Pohjankangas nationalpark är den södra myrnaturens pärla, en

Kauhaneva-Pohjankangas tecknade nationalparksemblem. Den ovala symbolen visar en grönbena. Text sveper runt emblemets ytterkanter.
ödemarkslik fågeloas längs en medeltida väg. Kyrönkangasvägen leder dig genom vidsträckta tallmoar till Kauhanevas vitmossor och höljor. På våren stämmer Kauhanevas brokiga och värdefulla fågelbestånd upp till sång a cappella. Under andra tider inbjuder myrnaturen till att njuta av tysta och rofulla stunder.

Kauhaneva-Pohjankangas nationalpark hör också till Lauhanvuori-Hämeenkangas Geopark område (lhgeopark.fi) som ingår i det världsomfattande UNESCO Global Geopark-nätverket.

Passar för: Passar personer i alla åldrar året runt. 

Området förvaltas av Forststyrelsen, Naturtjänster.

United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization - Lauhanvuori-Hämeenkangas UNESCO Global Geopark.

Lauhanvuori-Hämeenkangas Geopark (lhgeopark.fi) är den andra platsen i Finland som hör till det internationellt unika geologiska nätverket (UNESCO Global Geoparks, en.unesco.org, på engelska). Till Lauhanvuori-Hämeenkangas Geopark hör bland annat Kauhaneva- Pohjankangas samt Lauhanvuori nationalparker, Tavastmon (tai Hämeenkangas), Haapakeidas myrskyddsområde, Alkkianvuori, Kaidatvedet, Aitoneva, Kätkytvuori samt varggrottan i Bötom.

Denna sidas webbadress är utinaturen.fi/kauhaneva-pohjankangas