Pyhä-Häkki nationalpark

En människa sitter på marken och lutar sig mot ett träd.

Pyhä-Häkki nationalparks ritade logo. På den ovala symbolen finns en spillkråka och några torrfuror avbildade. Längs logons ytterkant löper texten: Pyhä-Häkki kansallispuisto.I Södra Finlands vackraste gamla skog susar 400 år gamla urskogstallar. De sköldbarkade tallarnas brandlyror påminner om skogsbränder från gångna århundraden. Mastomäkis urskogar får till och med en jäktad vandrare att stanna upp och förundra sig över hur liten människan är. Poika-aho kronoskogstorp berättar om de avlägsna trakternas tidiga bosättare. I skuggan av Pyhä-Häkkis urskog känns det som om man vandrade i skogsrånas sagovärld.

Passar för: Passar personer i alla åldrar och det är lätt att ta sig hit. Det finns inga tillgängliga service.

Området förvaltas av Forststyrelsen, Naturtjänster.

Denna sidas webbadress är utinaturen.fi/pyha-hakki