Kundtjänst

Forststyrelsen
Tfn. 0206 39 5270 mån-fre kl 9-15. Samtalspriserna är 0,00, snt/min + lokalnätsavgiften (lna) och mobiltelefonavgiften (mta).
sisasuomi(at)metsa.fi

Naturparkens logoprodukter säljs i mellersta Finlands naturmuseum (jyu.fi, på finska och engelska) i Jyväskylä.

Tjänster som erbjuds av samarbetspartner i nationalparken

Måltidsservice, matlagning och anskaffning av matsäck

Butiker

 • De närmaste butikerna finns i Saarijärvi (22 km) och Viitasaari (39 km).

Eldplatser och kokskjul

 • Kotajärvi (eldplats och kokskjul) 
  • I skjulet finns en murad eldstad, öppen spis och spis. Bredvid skjulet finns en eldplats.
 • Tulijärvi (skärmskydd med eldplats) finns bredvid nationalparken, vid Tulijärven polku -leden. Tulijärvi underhålls av Saarijärvi stad.

Då det råder varning för terrängbrand får du dock göra upp eld endast i Kotajärvi kokskjulets eldstad som är försedd med tak och fast rökkanal. Kontrollera begränsningarna (ilmatieteenlaitos.fi)

Dricksvatten

 • På nationalparkens informationsplats finns en brunn.

Avfallshantering

 • I nationalparken följs principerna för skräpfritt friluftsliv. Det finns inga avfallskärl på området , d.vs. var och en ansvarar själv för sin avfallshantering. Detta betyder att vandraren själv tar ansvar för sitt skräp genom att föra bort det från terrängen till sortering. Avfall som förmultnar kan man lägga i torrtoaletten (Kotajärvi och Tulijärvi). På informationsplats finns det en toalett som töms med sugtömning. Dit får man inte lämna matrester, annars orsakar det problem i avfallshanteringen. Små mängder rent papper och kartong kan användas som eldstände.

Toaletter

 • På nationalparkens informationsplats finns det en tillgänglig toalett.
 • Vid Kotajärvi kokskjul finns det en torrtoalett.
 • Vid Tulijärvi skärmskydd, som ligger i närheten av nationalparken, finns det en torrtoalett (underhållare Saarijärvi stad).
 • Ta med dig eget toalettpapper. Man kan behöva en egen lampa på toaletten, även dagtid.

Övernattning

Tältning

 • Man kan slå läger för en kort tid med stöd av allemansrätten. Vi  rekommenderar att du slår läger vid Tulijärvi skärmskydd som ligger bredvid nationalparken vid Tulijärven polku -leden och underhålls av Saarijärvi stad.

Hyresstuga

Övernattning i omnejden

Tillgängliga tjänster

 • Det finns en tillgänglig torrtoalett på nationalparkens informationsplats.

Övrig service i omnejden

Kontrollera varningarna

Då det råder varning för terrängbrand (ilmatieteenlaitos.fi) är det endast tillåtet att göra upp eld på inbyggda eldplatser försedda med rökkanal samt i ödemarksstugornas och i andra stugors eldstäder. Var extremt varsam vid hantering av öppen eld. Den som tänder en eld ansvarar också för säkerheten. Observera att det kan finnas lokala eldningsförbud vid dessa eldplatser.

Tak, Rökkanal och Fritt från marken.

Broschyr över Pyhä-Häkki


Pdf 1,5 Mb (julkaisut.metsa.fi)