Instruktioner och regler för Pyhä-Häkki

Pyhä-Häkki nationalpark har inrättats för att skydda i synnerhet värdefull gammal skog och djurlivet som är beroende av den. Det är viktigt att du tar reda på fakta om parken i förväg och förbereder din utflykt noggrant genom att läsa parkens anvisningar och ordningsstadga (pdf, 140 Kb, julkaisut.metsa.fi, på finska).

Respektera naturen
Sällskapsdjur
Röra sig i nationalparken 
Slå läger 
Göra upp eld 
Skräpfritt friluftsliv 
Fiska 
Plocka bär, svamp eller växter
Cykla 
Rida
Flyga drönare
Andra regler och anvisningar
Förbjudna aktiviteter
Säkerhet

Respektera naturen

Friluftslivet i Pyhä-Häkki nationalpark styrs av ordningsstadgan. Det är alltså viktigt att följa den när du rör dig i naturen. Läs mer om Etikett i friluftslivet.

Var vänlig och dela inte innehåll online som bryter mot nationalparkens regler.

Det är förbjudet att låta sällskapsdjuren gå lösa. Hundar och andra sällskapsdjur är välkomna i nationalparken, men endast kopplade.

Röra sig i nationalparken 

Det är tillåtet att röra sig i nationalparken i enlighet med allemansrätten. Ridning är dock tillåten endast på vägarna i nationalparken. 

Slå läger 

Det är tillåtet att tillfälligt slå läger. Vi rekommenderar att man slår läger i närheten av rastplatserna.

Göra upp eld 

Det är tillåtet att göra upp eld endast i kokskjulet och på eldplatsen vid Kotajärvi. Då det råder varning för terrängbrand får du dock göra upp eld endast i Kotajärvi kokskjulets eldstad som är försedd med tak och fast rökkanal. Kontrollera begränsningarna (ilmatieteenlaitos.fi). Ansvaret ligger alltid på den som tänder elden.

När det råder varning för terrängbrand är det tillåtet att använda friluftskök, men inte riskök (risk för gnistor).

Skräpfritt friluftsliv 

Det finns inga avfallskärl på området , d.vs. var och en ansvarar själv för sin avfallshantering. Detta betyder att vandraren själv tar ansvar för sitt skräp genom att föra bort det från terrängen till sortering.

Avfall som förmultnar kan man lägga i torrtoaletten (Kotajärvi och Tulijärvi) eller komposten. På informationsplats finns det en toalett som töms med sugtömning. Dit får man inte lämna matrester, annars orsakar det problem i avfallshanteringen.

Små mängder rent papper och kartong kan användas som eldstände. Annat avfall, såsom förpackningar som innehåller aluminiumfolie eller plast, får inte brännas i brasan eftersom det kan ge upphov till icke-nedbrytbart avfall och giftiga gaser.

Läs mera om skräpfritt friluftsliv.

Fiska

Det är förbjudet att fiska i parken.

Plocka bär, svamp eller växter

Det är tillåtet att plocka bär och matsvamp. Det är förbjudet att ta eller skada träd, buskar eller andra växter eller delar av dem, förutom matsvampar. Det är förbjudet att samla vilda örter.

Cykla

Enligt allemansrätten är terrängcykling tillåten. Håll dej på tydliga stigar och ta i beaktande andra som rör sig på stigarna.

Rida

Det är tillåtet att rida endast på vägar.

Flyga drönare

Det är tillåtet att flyga drönare, förutsatt att verksamheten inte stör människor eller vilda djur. Särskild försiktighet ska iakttas under fåglarnas häckningstid.

Andra regler och anvisningar

För annan verksamhet än den som ingår i allemansrätten behövs i regel Forststyrelsens tillstånd. Sådana tillstånd är bl.a. forskningstillstånd och anmälningar angående större evenemang. Till exempel inspelning av filmer eller reklam i terrängen kräver alltid tillstånd från Forststyrelsen. Tilläggsuppgifter angående erforderliga tillstånd: forsknings- och rörelsetillstånd (metsa.fi) och anmälan angående evenemang (metsa.fi).

Att använda Pyhä-Häkki nationalparks leder och konstruktioner i affärsverksamhet är alltid avgiftsbelagt, och för upprepad företagsanvändning krävs ett avtal med Forststyrelsen (metsa.fi). Dagsvisa användningsavgifter betalas i webbutiken Eräluvat (eraluvat.fi).

Andra förbjudna aktiviteter i Pyhä-Häkki nationalpark

  • Att ta marksubstanser.
  • Att fånga, döda eller ofreda djur eller att förstöra deras bon.
  • Att köra motorfordon på andra ställen än på särskilt anvisade vägar.
  • Att skräpa ned eller förstöra friluftsanordningar.
  • Att gräva i, täcka över, förändra, skada, avlägsna eller på annat sätt inkräkta på fasta fornminnen.
  • Andra åtgärder som kan inverka ogynnsamt på naturförhållandena i området, på landskapet eller på arternas fortbestånd.
  • Att utföra aktiviteter som stör andra människor.

Pyhä-Häkki ordningsstadga

Ordningsstadga för Pyhä-Häkki nationalpark (Pdf 140 Kt, julkaisut.metsa.fi, på finska), fastställd 18.6.2012.

Säkerhet

Det är viktigt att man bekantar sig med resmålet på förhand och förbereder sig noga. Det underlättar en lyckad naturutfärd att hålla sig till leden samt att följa med väderprognosen och varningar (ilmatieteenlaitos.fi).

En vandrare värmer sina händer vid stugans öppna spis. En eld brinner i den öppna spisen.

Kontrollera varningarna

Då det råder varning för terrängbrand (ilmatieteenlaitos.fi) är det endast tillåtet att göra upp eld på inbyggda eldplatser försedda med rökkanal samt i ödemarksstugornas och i andra stugors eldstäder. Var extremt varsam vid hantering av öppen eld. Den som tänder en eld ansvarar också för säkerheten. Observera att det kan finnas lokala eldningsförbud vid dessa eldplatser.

Tak, Rökkanal och Fritt från marken.

Nödnummer 112

Om du råkar ut för en nödsituation under resan, t.ex. om du går vilse, skadas eller upptäcker en terrängbrand, ring 112. Läs mer om nödsituationer.

112 Suomi -appens logo.

Ladda ner appen 112 Finland (112.fi) till din telefon. När du ringer ett nödsamtal via 112 Finland-applikationen får larmcentralen automatiskt information om var du befinner dig.

Etikett i friluftslivet

En tecknad bild av en familj som går på en sommarstig.

1. Respektera naturen.

2. Håll dig till markerade leder.

3. Slå läger endast på anvisade platser.

4. Gör upp eld endast där det är tillåtet.

5. Skräpa inte ner. 

Läs mer

Jakt- och fiskeövervakarna övervakar naturområdena

Två människor står på toppen av fjället i snöskoterkläder. I bakgrunden ett öppet landskap.

Jakt- och fiskeövervakningen (eräluvat.fi) är ett service- och upplysningsarbete för den finländska naturens bästa. Jakt- och fiskeövervakarens uppgift är att övervaka lagenlighet och lovlighet i den verksamhet som förekommer på statens områden och i naturen.

Om du upptäcker eller misstänker att en överträdelse har skett kan du anmäla dina observationer till jakt- och fiskeövervakaren (eräluvat.fi). Vi önskat att du anger dina kontaktuppgifter i samband med anmälan, men du kan även göra det anonymt.