Broschyr över Kauhaneva-Pohjankangas


Pdf 3,4 Mb (julkaisut.metsa.fi)

Övriga kartor


En hand håller i en mobiltelefon som visar Utflyktskarta.fi. Öppna Kauhaneva-Pohjankangas karta i Utflyktskarta.fi.

Utflyktskarta är en gratis webbkarttjänst som ägs av Forststyrelsen. Där kan du söka efter destinationer, välja kartnivåer och skriva ut kartor.

Med bil 

Näsegårdsforsen ligger i Bjärnå i Salo. Till området kommer man från Ekenäs i söder och längs med väg nr. 52/Bjärnåvägen när du kommer från Bjärnå i norr. Vid Pruukki vänder man till Hästöntie och kör den vägen ca 1,4 kilometer. Vid Hästöntie 140, där det finns en liten skylt, vänder man till vänster och kör med en liten väg ca 300 meter till parkeringsområdet.  Till Bjärnå centrum är det ca 10 kilometer. 


Kollektivtrafik kör inte till området eller ens till dess närhet. 
 

Tryckta kartor

  • Terrängkartor N343 och N344, 1:50 000, Lantmäteriverket 2017.
  • Grundkartor nummer 1233 12, 1234 10, 1234 11 och 2212 01, 1:20 000, Lantmäteriverket.
  • Förminskning av grundkartan nummer 1234 2, 1:50 000, Lantmäteriverket.
  • GT utflyktskarta Västra Finland, 1:250 000, Karttakeskus 2015.