Ledernas startpunkter

Tillträdesförbud
Du kommer väl också ihåg att Multiharju har tillträdesförbud hela året, med undantag för naturstigen. Också Iso-Seitsemisenjärvi och Soljanen har tillträdesförbud fr.o.m. 1.4 för att trygga fåglarnas häckningsro.

Tillgängliga led

Saari-Soljanens krävande tillgängliga led, 500 meter/riktning

Svårighetsgrad: krävande tillgänglig naturled.
Vandringstid: Under den snöfria tiden. Mindre än 1 timme fram och tillbaka. Inget vinterunderhåll.

Saari-Soljanens tillgängliga led tar dig till den förtjusande tjärnen Soljastensuo, där du till exempel kan få syn på en vadarfågel med långa ben, grönbenan. Leden går i närheten av myrtjärnarna Saari-Soljanen och Kirkas-Soljanen. Vid ledens startpunkt vid Saari-Soljanens strand finns en tillgänglig rastplats med kokskjul och eldplatser. Vid Kirkas-Soljanens strand finns en tillgänglig brygga. 
Två personer går längs en bred träbro. Runt omkring syns ett myrlandskap och en tjärn.

Startpunkt
Adress: Saari-Soljasen pysäköintialue (parkeringsplatsen vid Saari-Soljanen), Soljostentie, Ylöjärvi.
Leden startar bredvid parkeringen vid Saari-Soljanen. För att komma till leden från parkeringen korsar man en sandväg. Avlämningsplatsen för följeslagartrafik och bussparkeringen ligger cirka 100 meter från ledens början. På parkeringen finns ingen separat tillgänglig parkeringsplats.
Karta över Saari-Soljanen (julkaisut.metsa.fi)
Karta över Saari-Soljanens tillgängliga led (utflyktskarta.fi) 

Friluftskonstruktioner
Den tillgängliga toaletten ligger intill parkeringen. Rampen som går till toalettdörren har en lutning på 8 %. Rampen består av ett stålgaller med en maskstorlek på 8 mm x 6,9 cm. Toalettens dörröppning är 86 cm bred. På båda sidor om toalettstolen finns ett stödräcke. Bakre delen av sitsen är nära väggen, vilket kan göra det svårare att förflytta sig direkt från rullstolen till sitsen. Ta med dig eget toalettpapper.

Kokskjulet och eldplatsen ligger drygt 50 meter från parkeringen. Det finns tre olika dörrar in till kokskjulet. Det förekommer en del rötskador på terrassen framför kokskjulet och det är bra att se sig noga för. Inuti kokskjulet är det en nivåskillnad på 2–4 cm mellan grusområdet bredvid eldstaden och den del som har trägolv. 
På kokskjulets gård på andra sidan av leden finns en eldplats som är öppen från ena hållet. 

Det finns ingen nivåskillnad vid vedskjulet. Veden i skjulet består av cirka en meter långa vedträn som man själv sågar och hugger till klabbar av lämplig storlek.
Led i trä med en bred utsiktsavsats med informationstavlor. Runt omkring finns en myr och vid ledens slut skymtar en tjärn.

Ledbeskrivning
Det finns ingen ledmarkering, men leden är tydlig och det finns ingen risk för att gå vilse. Längs leden finns kartor och informationstavlor som berättar om arterna i myrområdet.

Leden är minst 1,5 meter bred längs hela sträckan. Början av leden, cirka 230 meter, består av hårt pressat grus. Längs leden förekommer ställvis sättningar och gropar. På kokskjulets gård finns det flera sättningar och rötter och stenar som kommit fram. Längdlutningarna längs leden varierar mellan 0 och 10 %. Det finns inga långa backar, utan de största längdlutningarna är korta upp- eller nedförsbackar på cirka ett par meter. Sidolutningarna varierar mellan 0 och 5 %. Ställvis är kanterna på sidan om grusstigen branta. Hur lätt det är att uppfatta den grusbelagda leden varierar beroende på förhållandena.

Efter den grusbelagda leden börjar ett brett avsnitt byggt i trä. På den delen av leden som är byggd i trä finns två utsiktsavsatser där man kan vila. Till den första utsiktsavsatsen är det cirka 190 meter från början av den delen av leden som är byggd i trä. Den tillgängliga leden slutar vid den andra utsiktsavsatsen som också fungerar som brygga. Avståndet mellan utsiktsavsatserna är 50 meter. Den delen av leden som är byggd i trä är i sin helhet cirka 240 meter lång. Leden är 2,2 meter bred fram till den första utsiktsavsatsen och 1,9 meter fram till den andra. Leden som är byggd i trä är till största delen jämn, men på vissa ställen har plankorna rest sig och nivåskillnaden kan vara cirka 2 cm, dessutom förekommer rötskador på enskilda plankor på ett par ställen vid räcket. På utsiktsavsatserna finns 45 cm höga träbänkar. På båda sidorna om leden som är byggd i trä går ett skyddsräcke, vilket gör det lättare att uppfatta leden.

Naturstigar

Aarnipolku (Urskogsstig), 1,8 km rundslinga

Vid bar mark, ofta även framkomlig vintertid, vandringstid 1h.
Håll dig till stigen! Multiharju är ett område med tillträdesförbud.

Kom och njut av dunklet i Multiharju urskog som kallas för Seitseminens hjärta.

 Individer beundrar den stora tallen.

Startpunkt
Adress: Parkeringsområdet vid Multiharju, Jaulintie 736, 39450 Ikalis. 

Karta över Seitseminen nationalpark (julkaisut.metsa.fi)
Aarnipolku karta (utflyktskarta.fi, öppnar i nytt fönster).

Friluftskonstruktioner
På Multiharju parkeringsplats finns en torrtoalett. Ta med dig eget toalettpapper.

Sevärt
Stigen slingrar sig mellan gammeltallar, gråa torrakor, stora aspar och granar. Stigen som presenterar gammelskogsarter börjar vid hörnet av parkeringsplatsen. Multiharju är Seitseminens kärna. 

Ruttbeskrivning
Leden är märkt motsols.

Aarnipolku i Multiharju startar från hörnet av Multiharju parkeringsplats och återvänder tillbaka till startpunkten.

Observera
Håll dig till stigen! Multiharju är ett område med tillträdesförbud, där det är tillåtet att röra sig enbart på stigen för att förhindra skador på mark och vegetation. Man kan vandra längs stigen även vintertid. Den östra delen av naturstigen är tillgänglig med barnvagn och rullstol.

Saari-Soljanen, 2,0 km rundslinga

Vid bar mark, vandringstid 1h. Observera begränsningsområden 1.4.–15.7.
Du kan även njuta av utsikten från rullstol eller med barnvagn (0,5 km).

Saari-Soljanen naturstig inbjuder till ett besök i den vackra myrmarken. 

 Två personer går med en korg med svamp på en bred stig.

Startpunkt
Adress: Parkeringsområdet vid Saari-Soljanen, Soljostentie, 34300 Ylöjärvi

Karta över Seitseminen nationalpark (julkaisut.metsa.fi).
Saari-Soljanen karta (Pdf-fil 364 kb, julkaisut.metsa.fi).
Saari-Soljanen karta (utflyktskarta.fi, öppnar i nytt fönster).

Friluftskonstruktioner 
Kirkas-Soljanen och Jaulinneva observationsplattformar. Saari-Soljanen kokskjul, eldplats samt en handikappanpassad torrtoalett. Ta med dig eget toalettpapper.

Sevärt 
Saari-Soljanen naturstig berättar om den finländska myrmarken och dess mångfald. Längs med leden kan du hitta gamla myter och även sägner i anknytning till myrar. Området Soljanen är en av de mest omfattande myrmarkerna i naturtillstånd i Seitseminen naturpark. Från Jaulinneva utsiktsplattform kan man beundra det vildmarkslika karga öppna mosslandskapet.

Ruttbeskrivning
Leden är märkt motsols. 

Stigen går från kokskjulet Saari-Soljanen och fortsätter längs en handikappanpassad ramp mot Kirkas-Soljanen. Stigen återvänder via skogen till kokskjulet. Längs med vägen kan du göra en avstickare till Kirkas-Soljanen och Jaulinneva observationsplattformar.
 
Observera 
Myrarna är spångbelagd så man klarar sig på stigen med träningsskor. En del av naturstigen, cirka 0,5 km, är lämplig för barnvagn och rullstol. Beakta tillträdesförbudet 1.4 - 15.7.

Runokangas naturstig, 2 km rundslinga

Vid bar mark, ofta även framkomlig vintertid, vandringstid 1h.
Utmed stigen förekommer vissa höjdskillnader.

Njut av kombinationen av natur och kultur! I Runokangas finner du förutom vacker natur dikttavlor.

Ett barn läser en dikt i skogen.

Startpunkt
Adress: Seitseminens naturum, Kulomäki, Seitsemisentie 110, Ylöjärvi

Karta över Seitseminen nationalpark (julkaisut.metsa.fi).
Runokangas karta (utflyktskarta.fi, öppnar i nytt fönster).

Friluftskonstruktioner
I Kulomäki på gårdsplanen vid Seitseminens naturum finns en täckt eldstad, vattenstation och torrtoalett. Ta med dig eget toalettpapper. 

Sevärt
Runokangas naturstig förenar kultur och övningar som ökar människans välstånd. Längs stigen finns dikter med sju olika teman inristade i Kuru granit. Stenarna till dikttavlorna skänktes av Tampereen Kovakivi Oy.

Ruttbeskrivning
Leden är märkt motsols. 

Runokangas startar från Kulomäki naturums gårdsplan, fortsätter längs åsens västra sida söderut. Vid Sikomäki går man över vägen upp mot åsens östra sida, varifrån stigen leder tillbaka till Kulomäki.

Andra rundslingor

Harjupolku (Åsrundan), 5,2 km rundslinga

Vid bar mark, vandringstid 2h.
Utmed stigen förekommer vissa höjdskillnader.

Hur ser Seitsemisharju, som är cirka 20 meter högre än omgivningen, ut? Styr kosan mot Harjupolku för att ta reda på det!

En spång på en myr.Startpunkt
Adress: Seitseminens naturum, Kulomäki, Seitsemisentie 110, Ylöjärvi.

Karta över Seitseminen nationalpark (julkaisut.metsa.fi).
Harjupolku karta (utflyktskarta.fi, öppnar i nytt fönster).

Friluftskonstruktioner
I Kulomäki på gårdsplanen vid Seitseminens naturum finns en täckt eldstad, vattenstation och torrtoalett. Ta med dig eget toalettpapper.

Sevärt
Harjupolku går längs foten av Seitsemisharju tvärs igenom urskog och öar av kärr-tallskog.

Ruttbeskrivning
Leden är märkt motsols. 

Harjupolku startar från Kulomäki från gårdsplanen vid Seitseminens naturum och går längs åsens västra sida ända till Susikangas. Från Susikangas går man över vägen till östra sidan om åsen, där stigen fortsätter via Tervahautakangas och Pakkulakangas tillbaka till Kulomäki.

Torpparintaival (Torparens färd), 6,3 km rundslinga

Vid bar mark, vandringstid 2,5h.
Kovero gårdsplan är lämplig för barnvagn och rullstol med assistans.

Torpparintaival inbjuder dig att uppleva den mångsidiga naturen i Seitseminen. Under resan ser du vårdbiotoper, vacker urskog samt myr- och skogslandskap som varierar som en mosaik.

Folk går på uppfarten. I bakgrunden röda timmerbyggnader.

Startpunkt
Adress: Kovero kulturgård, Seitsemisentie 948, Sisättö (Ikalis)
Leden börjar vid skogsbrynet i slutet av vägen som går över gårdsplanen.

Karta över Seitseminen nationalpark (julkaisut.metsa.fi).
Torpparintaival karta (utflyktskarta.fi, öppnar i nytt fönster).

Friluftskonstruktioner
I ändan av Kovero parkeringsplats finns en handikappanpassad torrtoalett. Inom Kovero gårdsområde finns en torrtoalett och brunn, rening av vattnet rekommenderas. Vid Haukilampi finns en eldplats, tältplats, möjlighet att simma från brygga (ingen officiell badstrand) samt en torrtoalett. Ta med dig eget toalettpapper.

Sevärt
I Kovero kulturgård finns en guide om somrarna och Multiharju urskog.

Ruttbeskrivning
Leden är märkt motsols.

Torpparintaival startar från Kovero kulturgård och fortsätter in i urskogen i Multiharju. Från Multiharju leder stigen till Haukilampi eldplats. Leden återvänder till Kovero kulturgård. Längs med vägen ser du ängar, tallmoar, myrar med spångar och dunkel urskog.

Uittajanpolku, 18 km rundslinga

Under den snöfria tiden av året, vandringstid 6 h.

Uittajanpolku förenar de bästa sevärdheterna i den södra delen av parken: Kovero kulturgård, Multiharju urskog och Soljaset myrområde.

Blomsteräng.

Startpunkt
Kovero kulturgård, Seitsemisentie 948, Sisättö (Ikalis). 
Leden börjar vid skogsbrynet i slutet av vägen som går över gårdsplanen.

Karta över Seitseminen nationalpark (julkaisut.metsa.fi).

Friluftskonstruktioner
Det finns gott om rastplatser och servicestrukturer längs vägen. 
Parkeringsplatsen vid Kovero: tillgänglig torrtoalett och brunn. 
Jokiristi: tältplats, torrtoalett och eldplats. 
Saari-Soljanen: tillgänglig torrtoalett, kokskjul och eldplats. 
Kirkas-Soljanen: tältplats, torrtoalett, brunn, eldplats, reserverbart kokskjul. 
Haukilampi: eldplats, tältplats, möjlighet att simma från brygga (ej officiell badstrand) samt torrtoalett.
Ta med dig eget toalettpapper.

Sevärt
Kovero kulturgård, Multiharju urskog och Soljastensuo. Liesijoki, Seitsemisjoki, Liesilammi och Kettulammi. En gång i tiden flottade man virke längs Liesijoki och Seitsemisjoki till Kyrösjärvi när snön smälte och vattnet var högt. Smala fåror rensades för hand för att underlätta flottningen. Mellan Liesilammi och Kettulammi byggdes en cirka 5–7 meter bred flottningskanal, som Uittajanpolku går över.

Ruttbeskrivning
Leden är markerad med skyltar motsols.
Uittajanpolku börjar vid Kovero kulturgård och går via Multiharju gamla urskog till Seitsemisjoki och Liesijoki. Från Jokiristi fortsätter leden söderut. Ett tag går leden utanför nationalparkens gränser längs en liten grusväg i närheten av en inhägnad för skogsrenar. Därifrån fortsätter leden i form av en förtjusande skogsstig över den skummande Liesijoki och bredvid den mot Soljastensuo. I Saari-Soljanen går man längs en tillgänglig led och viker sedan av norrut därifrån. Leden fortsätter längs en gammal skogsbilväg förbi Liesilammi och Kettulammi till Tasainenkangas. Därifrån går leden tillbaka till Kovero via Haukilampi.

Observera att det finns en del fuktiga och leriga ställen längs leden. Vattentäta skor behövs.

Cykelled, 16,3 km rundslinga

Under den snöfria tiden av året.

Längs cykelrutten i Seitseminen cyklar du längs lättframkomliga stigar, gräsbevuxna skogsvägar och slingriga grusvägar. Från Pitkäjärvi timmermansstuga söderut går leden längs skogsarbetarnas gamla cykelväg.

Ett barn och en vuxen åker fatbikes på en skogsstig.

Startpunkt
Parkeringsplatsen vid Saari-Soljanen, Soljostentie, Ylöjärvi.

Karta över Seitseminen nationalpark (julkaisut.metsa.fi).

Friluftskonstruktioner
Saari-Soljanen: tillgänglig torrtoalett, kokskjul, eldplats
Kirkas-Soljanen: torrtoalett, brunn, tältplats, eldplats
Liesijärvi: tältplats, vindskydd, eldplats, torrtoalett
Pitkäjärvi hyresstuga: torrtoalett, brunn
Honkaniemi: eldplats, torrtoalett
Ta med dig eget toalettpapper.

Sevärt
Soljastensuo. Man får inte cykla längs Saari-Soljanen naturstig, men man kan beundra myrlandskapet till fots till exempel genom att göra en avstickare till den tillgängliga delen av leden vid Saari-Soljanen (500 meter lång).
Hyresstugan i Pitkäjärvi är en ståtlig, före detta skogshuggarstuga. Kom ihåg att inte gå in på gården om det finns folk i stugan. De som hyr stugan har tillgång till eldplatsen och bryggan på gårdsplanen.
Pitkäjärvi gamla naturvårdsskog ligger i närheten av Honkaniemi. Från cykeln kan du beundra stora tallar med sköldbark och torrakor.

Ruttbeskrivning
Ta med dig en karta. Leden har inte märkts ut i terrängen med målarfärg. Det finns skyltar i korsningarna. Rekommenderad färdriktning är motsols.

En person cyklar på en fatbike i skogen.

Leden startar från Saari-Soljanen längs Soljostentie mot Kirkas-Solja och korsar en skogsbilväg, som till en början går längs med ett restaureringsbränt skogsområde. Leden fortsätter norrut via Liesilammi och Kettulammi till Tasainenkangas. Därifrån det är möjligt att göra en avstickare till Liesijärvi vindskydd. Från Tasainenkangas fortsätter leden till Kivijärventie. Kivijärventie slingrar sig fram i ett fantastiskt myrlandskap till hyresstugan i Pitkäjärvi. Därifrån fortsätter leden längs skogsarbetarnas gamla cykelled söderut och mot Jaulintie. Tillbaka till Saari-Soljanen cyklar man längs Jaulintie och Soljostentie.

Observera
Leden från Saari-Soljanen till Pitkäjärvi används också av ryttare.
I Seitseminen är cykling begränsad. Utöver denna rutt kan man cykla på landsvägarna och på sträckan från Tulusmäki till Hirviharju. Cykellederna har märkts ut i terrängen med skyltar.

Övriga leder

Pirkan Taival vandringslednät, 300 km

Pirkan Taival vandringslednät, 300 km, delar sig i många leder.

Startpunkter
Lämpliga start- eller slutpunkter är bl.a. Seitseminen och Helvetinjärvi nationalparker. Friluftslederna förenar också dessa två nationalparker.

Kontrollera varningarna

Då det råder varning för terrängbrand (ilmatieteenlaitos.fi) är det endast tillåtet att göra upp eld på inbyggda eldplatser försedda med rökkanal samt i ödemarksstugornas och i andra stugors eldstäder. Var extremt varsam vid hantering av öppen eld. Den som tänder en eld ansvarar också för säkerheten. Observera att det kan finnas lokala eldningsförbud vid dessa eldplatser.

Tak, Rökkanal och Fritt från marken.

Kundtjänst

Forststyrelsen
Tfn. +358 (0)206 39 5270 Samtalspriserna är 0,00, snt/min + lokalnätsavgiften (lna) och mobiltelefonavgiften (mta).
sisasuomi(at)metsa.fi

Broschyr över Seitseminen


Pdf 2 Mb (julkaisut.metsa.fi)

Karta över Soljanen område


Pdf 364 kb (julkaisut.metsa.fi)

En hand håller i en mobiltelefon som visar Utflyktskarta.fi. Öppna Seitseminens karta i Utflyktskarta.fi.

Friluftstips på sommaren

Egna stigar

På nationalparkens område kan en orienteringskunnig vandrare som är utrustad med frilufts- eller terrängkarta och kompass även röra sig utanför de märkta lederna. Begränsningsdelarna, där rörelsefriheten är begränsad eller helt förbjuden, är märkta på frilufts- och terrängkartorna.

Tillgängligt utflyktsmål

  • Seitseminen naturum med gårdsplan är tillgänglig.
  • Även Koveros gårdsplan är tillgänglig.
  • Den östra delen av naturstigen i Multiharju urskog är tillgänglig.
  • Sandvägen som leder till Pitkäjärvi är lättframkomlig, så även Pitkäjärvi skogsarbetarstugas näromgivning.
  • En del av Soljastensuo naturstig är tillgänlig. Tillgänglig toalett finns de i naturumet. Den tillgänliga delen av Soljastensuo naturstig är ca 0,5 km lång. Vid stigens startplats finns det ett tillgänligt kokskjul och en tillgänlig torrtoalett.