Tjänster som erbjuds av samarbetspartner i Seitseminen nationalpark

Följande företag eller andra samarbetspartner erbjuder tjänster i Seitseminen nationalpark. De har ett samarbetsavtal med Forststyrelsen, och de tillämpar principerna för hållbar naturturism (metsa.fi), då de verkar inom nationalparken.

 Guidade turer och programtjänster

Uthyrning av utrustning

Matservice

Transport service

Inkvartering och uthyrning av lokaler

Övriga tjänster

 

Till företagare

Företagarna måste ha ett samarbetsavtal med Forststyrelsen för att kunna använda nationalparkens tjänster. Användningen av servicekonstruktioner i företagsverksamhet är avgiftsbelagd.