Sevärdheter i Ruostejärvi rekreationsområde

Varggrop

Det finns en mycket väl bevarad varggrop på 200 meters avstånd från parkeringsplatsen längs den spångstig som går norrut. Gropen täcktes en gång i tiden med granris och halm och så lade man ett bete på den. Då en varg försökte ta betet föll den i gropen, där den sedan dödades.