Tjänster som erbjuds av samarbetspartner i Ruostejärvi rekreationsområde

Följande företag eller andra samarbetspartner erbjuder tjänster i Ruostejärvi rekreationsområde. De har ett samarbetsavtal med Forststyrelsen, och de tillämpar principerna för hållbar naturturism (metsa.fi), då de verkar inom rekreationsområde.

Guidade turer  
Uthyrning av utrutsning  
Matservice
Övriga tjänster

Guidade turer 

Uthyrning av utrutsning 

Matservice 

Övriga tjänster