Friluftsleder och stigar

Ledernas startpunkter

Man kan komma till naturstigarna och Lapinniemenpolku -leden från naturumets gård, och till resten av lederna från parkeringsplatsen. Man kan också komma till alla leder från Eerikkilä idrottsinstitut.

En kvinna drar en dragflotte med rep mot stranden. Det finns en skog på motsatt strand.

Naturstigar

 • Muurahaispolku (Myrstigen), 0,5 km, är en lättframkomlig naturstig som berättar om smådjurens liv och lämpar sig för barn och andra med barnasinnet i behåll.
  • Service: Skyltarna är på finska.
 • Meidän metsä (Vår skog), 2,5 km, är en lättframkomlig naturstig som berättar om den finska skogen, dess användning samt finländarnas förhållande till skogen. Längs naturstigen finns det en dragfärja, som tar en över ett sund.
  • Service: Vid leden finns det en eldplats och ett skärmskydd. Skyltarna är på finska.
  • Förbindelser: Stigen går delvis samma rutt som Lapinniemenpolku -leden.

Övriga leder

 • Lapinniemenpolku -leden, 0,8 km, är en lättframkomlig vandringsled i skogen i före detta naturumets omgivning.
 • Kurjenpolku -leden, 1 km, är en lättframkomlig led, som går till före detta naturumet längs spångar i närheten av stranden och fortsätter som sandstig tillbaka.
  • De med rullstol med assistent och de som har barnvagn kommer längs en bred 300 m lång sandstig från parkeringsplatsen till stranden.
 • Led till Eerikkilä, ca 2 km. Från parkeringsplatsen börjar en vandringsled norrut som först följer Myllylahtis strand och går sedan till tjärnen Leppilampi i norra delen av rekreationsområdet och till de vandringsleder som finns i närheten av idrottsinstitutet.
  • Service: På Myllylahtis östra strand finns en eldplats och ett skärmskydd.
  • Sevärdheter: Intill spångstigen, ca 200 meter norr om parkeringsplatsen, finns det en mycket väl bevarad varggrop. Gropen täcktes med barrträdskvistar eller halm och på fällan lades ett bete. Då en varg försökte ta betet föll den i gropen, där den sedan dödades.
  • Förbindelser: Leden följer vid randen av Torronsuo nationalpark samma rutt som Hämeen Ilvesreitti-leden (hameenvirkistysalueyhdistys.fi, på finska) och förbindelseleden till Saari folkpark.
 • Man kan också komma till Liesjärvi nationalpark, längs Hämeen Ilvesreitti-leden (hameenvirkistysalueyhdistys.fi, på finska) från rekreationsområdet sträckan är ca 4 km. Ilvesreitti är markerad med gula lodjursmärken.