Ruostejärvi rekreationsområde ligger på Ruostejärvis och Leppilampis strand. Efter grundandet har rekreationsområdet utvidgats två gånger, åren 1997 och 2005. På området finns det ett vackert insjölandskap och vidsträckta barrträdsdominerade skogar, allt från torra tallmoar till gamla granskogar. På hösten färgas moarna på sjöarnas stränder blåa av blåbär och odon, medan lingonet växer på torrare platser.

Området är beläget på Tammela högplatå, som efter istiden steg upp ur vattnet tidigare än omgivande områden. Vattnet transporterade det finare jordmaterialet till det dåvarande havets botten, och den jord som blottades var karg och moränrik och innehöll nästan ingen lera. Av denna orsak bevarades området länge som en avsides, obrukad skogstrakt i motsats till de omgivande jordbruksområdena.
 
Sjölandskap. En al växer i förgrunden.
 

Ruostejärvi - en karg och vacker sjö

Ruostejärvi är känd för sitt mycket klara och rena vatten och sina fina sandstränder. Stränderna är grunda och karga med sandbotten och har därför knappast någon strand- och vattenväxtlighet alls. På insjöfjärdarna håller olika slags sjöfåglar till, såsom smålommen. Den skyddade och lugna viken Myllylahti med sina grunda stränder och grynnor erbjuder sångsvanarna en lugn rastplats.

Tre storlomar simmar på rad.

Mångsidig skogsnatur

Landskapet domineras av ståtliga tallskogar, och mellan furorna glimtar den blåa sjön till. Längs lederna finns också lövträdsdominerade blandskogar med stor biologisk mångfald. De döda, stående björkarna bevuxna med tickor är en hemvist för många småfåglar, och på området påträffas också flygekorrar. De gamla granskogarna med sitt tjocka mosstäcke och svagt susande trädkronor insveper vandraren i en sagolik värld.

Toppen av den stora tallen mot den blå himlen.

Smala bälten av blöta, getporsdominerade tallmossar längs stränderna är också typiska för området.