Rysslands kejsare Alexander III och hans danskfödda gemål Dagmar (kejsarinnan Maria Fjodorovna) besökte Dagmarkällan med sin lustjakt Tsarevna fem gånger i slutet av 1800-talet. Kejsarparets besök väckte stor uppståndelse och mycket intresse bland lokalbefolkningen. Under besöken hämtades vatten till lustjakten och besökarna njöt av naturen och de vackra sommardagarna, men också av den friare livsstilen i storfurstendömet Finland i jämförelse med kejsarparets strikt reglerade liv i Ryssland. 

 

Dagmars källa. Stenar, skog, mossa och källan. Bild: Tuija Warén.

Den dåvarande ägaren till området i Källviken Mauritz Hisinger anlitade två av den tidens mest berömda arkitekter Jac. Ahrenberg och Magnus Schjerfbeck för att planera och uppföra ett minnesmärke över det historiska prestigebesöket. När kejsarparet följande år anlände till Källviken under sin skärgårdsseglats stod minnesmärket och bryggan klara. 

 Bryggan vid Dagmarspark en dimmig dag.

 

År 1891, när Mauritz Hisinger sålde sina omfattande egendomar på Hangö udd till bolaget Fiskars, framförde han i samband med affären ett önskemål om att området i Källviken även i framtiden skulle förvaltas som en park. Detta önskemål har bolaget uppfyllt genom att göra avverkningar och röjningar med beaktande av områdets landskaps-, natur- och rekreationsvärden. 

 

Vill du veta mera om områdets historia? Här nedan några tips:

 • Litteratur om slaget vid Vitsand och Dagmarspark
  • Affären vid Vitsand år 1854 - En fotnot i Krimkrigets historia. Författare: Magnus Cederlöf, 2018.
  • Befästningen vid Vitsand Krimkriget (uppslagsverket.fi).
  • Ekenäs. Författare : Vidar Lindqvist, 2018
  • Ekenäs Snappertuna från fotografisk forntid till nutid. Författare: Vidar Lindqvist, 2016.
  • Ekenäs Stads historia del III. Författare: Johannes Cederlöf, 1964.
  • Kejsaren i skärgården. Författare Jorma & Päivi Tuomi-Nikula, 2002.
  • Källviken Dagmarspark - Dagmarinpuisto. Författare: Kåre Philström, 2017.
  • Minne från Ekenäs. Författare Vidar Lindqvist och Dorrit Krook, 2001.
 • Film