Kartor över och kommunikationer till Dagmarsparken

Kommunikationer

Adress: Leksvallvägen 300, 10660 Ekenäs. Dagmarsparken ligger sydväst om Ekenäs centrum, på östra sidan av Hangö udd. Parken ligger cirka 10 km från Ekenäs centrum.

 

Med cyckel

  • Cykel går att att hyra (visitraseborg.com) i närområdet. Bekanta dig även med områdets närbelägna cykelrutter; kustrutten.fi (bikeland.fi), (visitraseborg.com) och South by Cycle (bikeland.fi). 
  • Från Ekenäs centrum trampar man längs väg nr 25 mot Hangö. Efter cirka 7 km viker man av till vänster på Leksvallvägen. Trampa cirka 3 km längs Leksvallvägen till parkeringsområdet på vänstra sidan av vägen.
  • Vänligen observera att vissa delar av rutten är livligt trafikerad, även mycket tung trafik förekommer. På den korta snutten på väg 25 uppmanar vi alla cyklister att vara mycket försiktiga och se sig för.

Med allmänna kommunikationer

  • Närmaste busshållplats finns vid Hangövägen nr 25 vid korsningen med Leksvallvägen. 
  • Från hållplatsen vid Leksvallvägen är det 3 km till parkeringsområdet. Dagliga bussturer (matkahuolto.fi) från Helsingfors till Hangö. 

Med bil

Från centrum kör man längs väg nr 25 mot Hangö. Efter cirka 7 km viker man av till vänster på Leksvallvägen. Kör cirka 3 km längs Leksvallvägen till parkeringsområdet på vänstra sidan av vägen.   

Parkeringsområde invid bilväg. I bakgrunden skog.


Med båt

Man kan också komma till Dagmarsparken med båt, eftersom parken ligger vid farleden in till Ekenäs. Det är tillåtet att ta i land vid bryggan tillfälligt under dagtid. Övernattning är förbjuden.

Bryggans koordinater: Euref-Fin (~ WGS84) lat: 59° 56.5819 lon: 23° 22.7169'  ETRS-TM35FIN: N: 66637538 E: 307909. Koordinaterna meddelas enligt koordinatsystemet WGS-84 (i formen grader, minuter och decimalminuter) och plankoordinatsystemet ETRS-TM35FIN.

Kartor

Elektroniska kartor

Tryckta kartor

  • Hangö Hitis Ekenäs vattentålig båtkarta, 1:50 000, Karttakeskus 2022.

En hand håller i en mobiltelefon som visar Utflyktskarta.fi. Öppna Dagmarsparkens karta i Utflyktskarta.fi.