Friluftsleder och stigar

Bekanta dig med Skärgårdshavets nationalpark på naturstigarna. Längs stigarna kan du ta dig upp på bergen, bekanta dig med kulturlandskapen samt beundra skärgårdsnaturen både över och under vattenytan. Låt dig förälskas av skärgården!
Friluftslederna och stigarna kan vandras i vanliga joggingskor men vid regnväder lönar det sig att använda stövlar eller vandringskängor. Kom också ihåg att mossorna och lavarna på bergen oftast blir väldigt hala vid fuktigt väder. Hundarna bör alltid vara kopplade då ni besöker öarna i Skärgårdshavets nationalpark. Gör också en fästingkontroll efter att ni har beundrat blomsterprakten på ängarna. Speciellt på betesöar kan det finnas rikligt med fästingar. I Skärgårdshavets nationalpark finns det inte tillgängliga friluftsleder eller stigar.

Det finns naturstigar på följande öar:

 • Berghamn, Pargas, 60° 03,4´, 21°47,8´
  På Berghamn i Nagu finns det två naturstigar som beskriver områdets natur och kultur. Stigarna börjar vid Västerby naturstuga. Stigen österut är ca 500 m lång och tavlorna längs stigen berättar om ängsmarkernas blomsterprakt. På högsommaren blommar blodnäva och tulkört på torrängen och på den friska ängen kan man beundra rödklint och prästkrage. Under vandringens gång får ni också veta lite om gårdarna på Berghamn. Den längre stigen (ca. 800 m), upp till det 40 meter höga kummelberget med en enastående vy över skärgården, berättar om den första bosättningen på ön och om skärgårdens geologi. 

En kvinna på en gångbro av trä som går över en sänka där det växer en och kråkbär.

 • BjörköPargas, 59º 53,9´, 21º 40,7´
  Björkö  naturstig går runt Insjön och är 2,3 km lång. Ni kan ladda ned en pdf-broschyr via följande länk; Björkö naturstig (pdf 1,6 MB, julkaisut.metsa.fi), om ni är intresserade av att läsa mera om Björkö. Naturstigsbroschyren berättar, förutom om Insjön, om traktens bergarter, om djur och natur samt om bosättningen på ön. Merparten av stigen går på bergig terräng, men vid svårframkomliga ställen finns det spångar och trappor som underlättar för vandraren. 
 • Boskär, Pargas,60° 02,0´, 21° 46,7´
  På Boskärs naturstig, 900 m, kan man bekanta sig med lövängen och dess natur. Läs mera om kulturlandskapen. På Boskär finns en av de vackraste lövängarna i skärgården. Under försommaren prunkar blomsterhavet i en mängd olika färger på ängsområdet. Stigen går genom olika slags vårdbiotoper varefter den leder tillbaka till hamnen. Ni kan också göra en avstickare upp till berget med en hisnande vy över skärgårdshavet. På Boskär finns det en brygga att ta i land vid.
 • Dalskär, Pargas 60° 05,10', 22° 09,10. 
  På Dalskärs södra sida ligger sex undervattensskulpturer på cirka 3-4 meters djup. Skulpturerna som är gjutna i betong bildar en skulpturstig. Bojar och rep ledsagar snorklaren och dykaren till verken. Skulpturerna är gjorda av elever vid gymnasiet Turun Suomalainen Yhteiskoulu och de speglar människans förhållande till havsmiljön. En liten bit från skulpturstigen ligger Armi Nurminens verk Fiskboet, som har fått sin inspiration från färgerna och formerna i undervattensnaturen. Video om skulpturstig (youtube.com) 
  • År 2023 kan vi tyvärr inte öppna undervattensstigen. I Dalskär ligger statyerna fortfarande i botten, men det finns inga bojar eller styrlinor. Statyerna är synliga från ytan om vattnet är klart.
 • Holma, Kimitoön, 59° 54,47´, 22°22,25´
  På Holma finns det två naturstigar. Linsno, ca 600 m, presenterar ett kulturlandskapsområde och Gölpö, ca 2 km, skärgårdsskogen. Linsno naturstig för vandraren rakt genom den lilla byn på Holma, till ängsområdet norr om byn. Under försommaren blommar vildaplarna invid naturstigen. Får och kor betar på området så kom ihåg att hålla hundar kopplade och att stänga grindarna efter er. Gölpö naturstig (ca 2 km) på öns västra sida går genom skogsterräng upp till ett bergsområde med flera jättegrytor och fin utsikt över fjärden. Ni kan också göra en avstickare till jungfrudansen på Kummelberget. Gylpö naturstig går genom ganska krävande bergsterräng.
 • Högland, Kimitoön, 60° 06,5´, 22° 18,9'
  Högland är Skärgårdshavets nationalparks högsta ö. Den höjer sig 41 meter ovan havsytan och dess siluett är välkänd bland båtfarare som rör sig på Gullkrona fjärden. På den korta naturstigen, ca 200 m, kan man bekanta sig närmare med torparlivet på ön. Den längre naturstigen (ca 1,5 km) för vandraren upp till utsiktstornet på öns högsta punkt. Fortsättningen av stigen berättar och naturen på ön, men också om spår efter andra aktiviteter i området. Naturstigarnas startpunkter finns nära bryggan på öns nordvästra sida. 
 • Jungfruskär, Pargas,60° 08,30, 21° 04,70
  På Jungfruskär kan man bekanta sig med skärgårdens äldsta kulturlandskap på en 3 km lång naturstig. Läs mera om kulturlandskapen. Under vår och försommar exploderar ängarna i ett fyrverkeri av färger, då en mångfald av blommor slår ut sina kronblad. Under vandringens gång får man veta mera ängsarterna, men också om öns spännande historia. Naturstigen leder över en del sanka platser, så vid fuktigt väder lönar det sig att använda stövlar eller vandringskängor. Skyltar vid eldplatsen visar var naturstigen börjar. Ett utvecklingsprojekt för hållbar turism har förverkligats på Jungfruskär.
 • Konungsskär, Birsskär, Pargas, 60°03,9´, 21° 35,0´
  I Konungsskärs ödestugas omgivning går en ca 300 m lång naturstig som berättar om öns historia. Ön är liten och karg, men har ändå i tiderna livnärt en torpare. I ödestugan finns också en liten utställning med nationalparksinformation samt berättelser om stugan på Konungsskär. Ödestugan och naturstigen nås via en bro från närliggande Birsskär. 
 • Vägvisare i trä för en naturstig. I bakgrunden björkar och en röd träbyggnad.Stora HästöPargas, 60° 04,4´, 21° 32,4´
  Den karga ön Stora Hästö ligger i ytterskärgården. Du kan utforska ön på land och under vattnet. Längs naturstigen (1,3 km) finns det tavlor som berättar om förändringar i havet och om vattenskyddet. Nationalparkens första undervattensnaturstig (c. 300 m) finns vid Stora Hästös västra strand. Den första skylten är markerad med en vit boj.  Läs mera om skärgårdens undervattensnatur
  • Obs! År 2023 kan vi tyvärr inte öppna undervattensstigen. I Stora Hästö är själva stigen med rep på plats, men bojen som markerar startpunkten saknas.

Besökare på naturstig i en bördig, somrig lövskog. Mellan träden skymtar havet.

 • Yxskär, Kimitoön, 59° 52,5´, 22° 03,5´
  Yxskär är Vänöbornas gamla betesö. Från Yxskär fick man vinterfoder åt djuren och inte enbart hö utan också lövkärvor och vass. Ni kan fortfarande se knotiga träd som har hamlats för att gynna trädens grenverk. Den 800 m långa naturstigen beskriver områdets växt- och fågelarter. Naturstigen leder förbi Yxskärs flada och glosjö med sitt rika djurliv. Under våren kan man se tusentals grodyngel i glosjön och senare på sommaren kanske man kan påträffa vattensalamandern. Stigen börjar nära bryggan på öns östra sida.
 • Örö, Kimitoön5 9° 48.63', 22° 20.15'
  6''rundan (ungefär 4,7 km) leder till Örös södra udde och där öppnar sig ett mäktigt havslandskap. På vägen kan man bekanta sig med kanonställningar, kasernområden och försvarsställningar. 120 mm rundan (ungefär 5,1 km) sträcker sig till öns norra delar genom strandängar, genom gammelskogar och via den öppna västra stranden. Därtill finns det 6 km gamla kullerstensvägar på Örö, via vilka man enkelt kan ta sig mellan olika platser. Läs mera om Örö kustfort.
 • Kråkskär, Pargas, 59° 58,6´, 022° 02,9´ Kråkskär är en av öarna i de s.k. Nagelskären. Kråkskär är endast en liten holme men har som mest livnärt 16 personer. Hur livet tedde sig på Kråkskärs fiskehemman berättas via några infotavlor. Själva torpet är stängt för allmänheten men i övrigt är det fritt att röra sig på ön. 

 

En hand håller i en mobiltelefon som visar Utflyktskarta.fi. Öppna Skärgårdshavets karta i Utflyktskarta.fi.

Kontrollera varningarna

Då det råder varning för terrängbrand (ilmatieteenlaitos.fi) är det endast tillåtet att göra upp eld på inbyggda eldplatser försedda med rökkanal samt i ödemarksstugornas och i andra stugors eldstäder. Var extremt varsam vid hantering av öppen eld. Den som tänder en eld ansvarar också för säkerheten. Observera att det kan finnas lokala eldningsförbud vid dessa eldplatser.

Tak, Rökkanal och Fritt från marken.

Broschyr över Skärgårdshavet


Pdf-fil 3,9 Mt (julkaisut.metsa.fi)