Instruktioner och regler för Skärgårdshavet

Skärgårdshavets nationalpark har grundats för att skydda Skärgårdshavets natur och kultur. Det är viktigt att du tar reda på fakta om parken i förväg och förbereder din utflykt noggrant genom att läsa parkens anvisningar och ordningsstadga (Pdf 1,4 Mb, julkaisut.metsa.fi).

Rörelsefriheten är begränsad i begränsningsområdena. Kolla in kartorna över Skargårdshavet på sidan Kartor.

Respektera naturen
Sällskapsdjur
Röra sig i nationalparken
Slå läger
Göra upp eld
Skräpfritt friluftsliv
Fiska
Plocka bär, svamp eller växter
Cykla
Andra regler och anvisningar
Förbjudna aktiviteter
Säkerhet

Respektera naturen

Friluftslivet i Skärgårdshavets nationalpark styrs av ordningsstadgan. Det är alltså viktigt att följa den när du rör dig i naturen. Läs mer om Etikett i friluftslivet.

Var vänlig och dela inte innehåll online som bryter mot nationalparkens regler.

Det är förbjudet att låta sällskapsdjuren gå lösa. Hundar och andra sällskapsdjur är välkomna i nationalparken, men endast kopplade.

Röra sig i nationalparken

I nationalparken är det tillåtet att röra sig fritt till fots, på skidor och med båt, med undantag av områden med begränsningar:

 • Vi vill trygga häckningsron för fåglarna i skärgården. Därför är det förbjudet att stiga i land på en del av öarna i nationalparken från april till juli. Dessutom är syftet med begränsningsområdena att också freda sälskären. Landstigning är förbjuden året runt på Trunsö, Sandholm och Borstö i Nagu eftersom de är viktiga för sälskyddet och som jämförelseområde för forskningen. Detsamma gäller det sydligaste hörnet av begränsningsområdet i Jurmo och Utö (s.k. Grimsörarnas sälskyddsområde). Förutom landstigning får man inte heller dyka med utrustning i dessa områden utan Forststyrelsens tillstånd. Kontrollera restriktionsområdena (Pdf, 1,4 Mb, julkaisut.metsa.fi).

Slå läger

Det är endast tillåtet att slå läger på platser som är utmärkta för detta ändamål.

Göra upp eld

Det är tillåtet att göra upp eld på de underhållna eldplatser som finns markerade på kartan och i terrängen, och enbart med den ved som förts till platsen för ändamålet. Ansvaret ligger alltid på den som tänder elden.

Användning av stormkök är tillåten på platser där det är tillåtet att röra sig. När det råder varning för terrängbrand är användning av vildmarkskök inte tillåten på grund av risken för gnistbildning.

När varning för terrängbrand har utfärdats, det är förbudet att göra upp öppen eld. Kontrollera begränsningarna (ilmatieteenlaitos.fi).  Förbudet gäller inte sådan kokskjul och eldplatser som är försedda med tak och fast rökkanal.

Skräpfritt friluftsliv

I Skärgårdshavets nationalpark finns inga blandavfallskärl som upprätthålls av Forststyrelsen. Föreningen Håll Skärgården Ren upprätthåller blandavfallskärl på vissa öar som antingen delvis eller helt hör till nationalparken: Jurmo, Björkö, Bodö och Berghamn. På Örö ansvarar en företagare för avfallshanteringen. För bort det du tog med dig.

Matrester och annat bioavfall kan lämnas i rastplatsens torrtoalett.

Små mängder rent papper och kartong kan användas som eldstände på eldplatserna eller i stugornas eldstäder. Annat avfall, såsom förpackningar som innehåller aluminiumfolie eller plast, får inte brännas i brasan eftersom det kan ge upphov till icke-nedbrytbart avfall och giftiga gaser.

Läs mera om skräpfritt friluftsliv.

Fiska

Allemansrätten ger dig rätt att meta, pilka och fiska strömming med häckla.

För handredskapsfiske ska personer mellan 18 och 69 år betala en fiskevårdsavgift (eraluvat.fi). Om du fiskar med fler än ett spö, t.ex. vid dragfiske eller spinnfiske efter sik, behöver du i Skärgårdens nationalpark dessutom Forststyrelsens spöfisketillstånd för havsområdet nr 7412 (eraluvat.fi). Tillstånd kan köpas i nätbutiken för jakt- och fisketillstånd (eraluvat.fi).

För fiske med nät eller andra fångstredskap krävs utöver fiskevårdsavgiften (eraluvat.fi) också tillstånd för fiske med övriga redskap för Skärgårdshavets nationalpark nr 6015 (eraluvat.fi). Du kan köpa tillstånden via tfn. 020 69 2424.

Fiskaren bör granska fiskebegränsningarna via Tjänsten med information om fiskebegränsningar under adressen; kalastusrajoitukset.fi!

Plocka bär, svamp eller växter

Det är tillåtet att plocka bär och matsvamp med undantag för områdena med tillträdesförbud.

Det är förbjudet att ta eller skada träd, buskar eller andra växter eller delar av dem, förutom matsvampar. Det är förbjudet att samla vilda örter.

Cykla

Terrängcykling är tillåtet enligt allemansrätten. Håll dej på tydliga stigar och ta i beaktande andra som rör sig på stigarna.

Andra regler och anvisningar

I Skärgårdshavets nationalpark är det tillåtet att använda tältbastu endast på markerade tältningsområden där det inte orsakar störningar eller fara för betesdjur eller bosättning. Det är möjligt att använda tältbastu med egen ved på följande tältplatser på öar i nationalparken:

 • Dalskär, Pargas (Euref-Fin (~ WGS84) lat: 60° 05,1' lon: 22° 09,2' ETRS-TM35FIN: N: 6670842, E: 230460).
 • Högland, Kimitoön (Euref-Fin (~ WGS84) lat: 60° 06,5' lon: 22° 18,9' ETRS-TM35FIN: N: 6672684, E: 239544).
 • Sandön, Kimitoön (Euref-Fin (~ WGS84) lat: 60° 02,15' lon: 22° 20,4' ETRS-TM35FIN: N: 6664619, E: 240260.
 • Stora Hästö, Pargas (Euref-Fin (~ WGS84) lat: 60° 04,04' lon: 21° 32,4' ETRS-TM35FIN: N: 6671391, E: 196134).

Bastuugnsstenar för tältbastun ska man hämta med sig (får inte samlas på plats). En del av bastuugnarna i tältbastun är till sin konstruktion jämförbara med öppen eld. Bestämmelserna och anvisningarna om uppgörande av öppen eld tillämpas då på dem. Den som använder tältbastun ska också sköta om askan och en brandsäker hantering av den.

Det är förbjudet året runt att stiga i land och röra sig i vattenområdena kring Trunsö i Nagu och Grimsörar i Korpo. Dykning med utrustning är tillåtet endast med Forststyrelsens särskilda tillstånd.

För annan verksamhet än den som ingår i allemansrätten behövs i regel Forststyrelsens tillstånd. Sådana tillstånd är bl.a. forskningstillstånd och anmälningar angående större evenemang. Till exempel inspelning av filmer eller reklam i terrängen kräver alltid tillstånd från Forststyrelsen. Tilläggsuppgifter angående erforderliga tillstånd: forsknings- och rörelsetillstånd (metsa.fi) och anmälan angående evenemang (metsa.fi).

Att använda Skärgårdshavets nationalparks leder och konstruktioner i affärsverksamhet är alltid avgiftsbelagt, och för upprepad företagsanvändning krävs ett avtal med Forststyrelsen (metsa.fi). Dagsvisa användningsavgifter betalas i webbutiken Eräluvat (eraluvat.fi).

Andra förbjudna aktiviteter i Skärgårdshavet nationalpark

 • Att ta marksubstanser eller gruvmineral och att skada markgrunden eller berggrunden.
 • Att fånga, döda eller ofreda vilda ryggradsdjur eller att förstöra deras bon.
 • Att fånga eller samla ryggradslösa djur.
 • Att köra motorfordon på andra ställen än på särskilt anvisade vägar.
 • Att skräpa ned eller förstöra friluftsanordningar.
 • Att gräva i, täcka över, förändra, skada, avlägsna eller på annat sätt inkräkta på fasta fornminnen.
 • Att utföra aktiviteter som stör andra människor.

Skärgårdshavet ordningsstadga

Ordningsstadga för Skärgårdshavet nationalpark (Pdf 1,4 Mb, julkaisut.metsa.fi, på finska), fastställd 16.4.2001.

Ordningsstadgan har också tryckts i en broschyr, som det lönar sig att hålla i båten. Ordningsstadgor kan beställas per telefon 0206 39 4620.

Säkerhet

Det är viktigt att man bekantar sig med resmålet på förhand och förbereder sig noga. Genom att hålla dig på leden och följa med väderprognoser och varningar (ilmatieteenlaitos.fi) säkerställer du en lyckad utflykt.

 • Man bör alltid förbereda sig noga för att röra sig till havs, eftersom vädret kan växla mycket snabbt. Speciell bör man se till att båten alltid är i skick och underhållen.
 • Färden underlättas även av ett sjökort, Skärgårdshavets område omfattas av serie D.
 • Då man rör sig på öarna vid fuktigt väder bör man komma ihåg att klipporna är hala och att våt mossa och algväxtlighet är bedrägliga under fötterna.
 • Fästingarna lever i fuktigt gräs, och en del av dem bär sjukdomsframkallande virus och bakterier. Det är speciellt viktigt att skydda benen. Det lättaste sättet att skydda benen är att stoppa buntarna innanför strumporna. Fästingspincetter och en daglig fästingsinspektion är också nödvändiga. Läs mera (reumaliitto.fi). 
 • Ormar förekommer allmänt i skärgården, så det lönar sig att observera terrängen då man går.
 • Klä dig färggrant och enligt vädret. Det lönar sig också att ta med dricksvatten och wc-papper.
 • Det lönar sig också att ta en första hjälpen-förpackning med sig. Om du råkar ut för en nödsituation under din utfärd, t.ex. går vilse, skadar dig eller upptäcker en skogsbrand, gör en nödanmälan till nummer 112.
  Sjöräddningens alarmnumren är 0294 1000. Information ifall av en nödsituation från Friluftslivets ABC.
 • Mobiltelefoner har rätt bra hörbarhet i Skärgårdshavet nationalpark med undantag för vissa områden med radioskugga. Läs mera om Mobiltelefonens hörbarhet.
 • Friluftslivets ABC
 • Se också ditt utfärdsmål på aktuellt sidan.

 

Kontrollera varningarna

Då det råder varning för terrängbrand (ilmatieteenlaitos.fi) är det endast tillåtet att göra upp eld på inbyggda eldplatser försedda med rökkanal samt i ödemarksstugornas och i andra stugors eldstäder. Var extremt varsam vid hantering av öppen eld. Den som tänder en eld ansvarar också för säkerheten. Observera att det kan finnas lokala eldningsförbud vid dessa eldplatser.

Tak, Rökkanal och Fritt från marken.

Nödnummer 112

Om du råkar ut för en nödsituation under resan, t.ex. om du går vilse, skadas eller upptäcker en terrängbrand, ring 112. Läs mer om nödsituationer.

112 Suomi -appens logo.

Ladda ner appen 112 Finland (112.fi) till din telefon. När du ringer ett nödsamtal via 112 Finland-applikationen får larmcentralen automatiskt information om var du befinner dig.

Etikett i friluftslivet

En tecknad bild av en familj som går på en sommarstig.

1. Respektera naturen.

2. Håll dig till markerade leder.

3. Slå läger endast på anvisade platser.

4. Gör upp eld endast där det är tillåtet.

5. Skräpa inte ner. 

Läs mer

Vett och etikett för terrängcyklister


Pdf 474 kb (julkaisut.metsa.fi)