Ansökningsannons! 

(28.12.2023)
Forststyrelsens Naturtjänster hyr ut cirka 2 000 m² lokaler samt bryggor för turistverksamhet på Örö kustfort i Skärgårdshavets nationalpark. Målet är att hitta en hyrestagare som förstår värdet och potentialen i Örö kustfort. Hyrestagaren ska vara villig att göra investeringar och utveckla Örö som ett året runt-turistmål som skapar mervärde för Skärgårdshavets nationalpark och regionen. Byggnaderna som hyrs ut är skyddade, vilket påverkar deras underhåll och användning. Hyrestagaren förbinder sig till att iaktta nationalparkens värderingar i sin verksamhet samt till att iaktta Forststyrelsens uppförandekod för leverantörer, som bifogas avtalet.

Hyresobjektet ligger i Skärgårdshavets nationalpark utanför Kimitoön, cirka en halv timmes båtresa från Kasnäs gästhamn. 

Mera om uthyrning (metsa.fi/oro-uthyrning)

Mera om Örö (utinaturen.fi/oro)

40-årsjubileumsår i Skärgårdshavets nationalpark

 


 

Svara och påverka servicen för friluftsliv i Skärgårdshavets nationalpark!

(Uppdaterad 14.4.2023)
Välkommen att svara på Fortstyrelsens ENKÄT vars syfte är att samla in kundupplevelser, information och önskemål från områdets användare till stöd för utvecklingen av Skärgårdshavets nationalpark och andra naturskyddsområden i Skärgårdshavet. Enkäten utnyttjas i skötsel- och användningsplanen som utarbetas för Skärgårdshavet under 2023. Med skötsel- och användningsplanen drar man upp riktlinjer för och samordnar skyddet av områdets natur och kulturarv, rekreationsanvändningen samt behoven hos olika användar- och intressentgrupper. Planen styr Fortstyrelsens åtgärder på området under de kommande 10–15 åren.

Man kan svara både med telefon och med datorn. Vi rekommenderar webbläsaren Chrome. Svarstiden går ut den 30 april 2023

Nyheter från Skärgårdshavet

Kom till Örö!

Bekanta dig med Skärgårdshavets nationalparks nyaste besöksmål, Örö kustfort.

Skärgårdshavets nationalpark

   #Skägårdshavetsnationalpark

Tips för vandraren

Snöig tallgren.

På vintern bör du hålla telefonen varm och ha en reservströmkälla med dig. Se även andra tips för vinterutflykt: Friluftslivets ABC.