Undervattensstigar öppnas inte 2023

(16.6.2023)

År 2023 kan vi tyvärr inte öppna undervattensstigar. I Dalskär ligger statyerna fortfarande i botten, men det finns inga bojar eller styrlinor. Statyerna är synliga från ytan om vattnet är klart. I Stora Hästö är själva stigen med rep på plats, men bojen som markerar startpunkten saknas.

40-årsjubileumsår i Skärgårdshavets nationalpark

 


 

Svara och påverka servicen för friluftsliv i Skärgårdshavets nationalpark!

(Uppdaterad 14.4.2023)
Välkommen att svara på Fortstyrelsens ENKÄT vars syfte är att samla in kundupplevelser, information och önskemål från områdets användare till stöd för utvecklingen av Skärgårdshavets nationalpark och andra naturskyddsområden i Skärgårdshavet. Enkäten utnyttjas i skötsel- och användningsplanen som utarbetas för Skärgårdshavet under 2023. Med skötsel- och användningsplanen drar man upp riktlinjer för och samordnar skyddet av områdets natur och kulturarv, rekreationsanvändningen samt behoven hos olika användar- och intressentgrupper. Planen styr Fortstyrelsens åtgärder på området under de kommande 10–15 åren.

Man kan svara både med telefon och med datorn. Vi rekommenderar webbläsaren Chrome. Svarstiden går ut den 30 april 2023

Nyheter från Skärgårdshavet

Kontrollera varningarna

Då det råder varning för skogs- eller gräsbrand (ilmatieteenlaitos.fi) är det endast tillåtet att göra upp eld på inbyggda eldplatser försedda med rökkanal samt i ödemarksstugornas och i andra stugors eldstäder. Var extremt varsam vid hantering av öppen eld. Den som tänder en eld ansvarar också för säkerheten. Observera att det kan finnas lokala eldningsförbud vid dessa eldplatser.

Tak, Rökkanal och Fritt från marken.

Kom till Örö!

Bekanta dig med Skärgårdshavets nationalparks nyaste besöksmål, Örö kustfort.

Skärgårdshavets nationalpark

   #Skägårdshavetsnationalpark