Kommunikationer och kartor

Kråkskär hör till Nagelskären och är beläget cirka 22 kilometer nordväst om Kasnäs och 30 kilometer sydost om Korpoström

 • Koordinater Euref-Fin (~ WGS84) lat: 59° 58.6978' lon: 22° 03.0416'  ETRS-TM35FIN: N: 6659328 E: 223930
 • Kartserie: D
 • Sjökort: 710, 25 

Service

Utflyktshamn

Kråkskärs södra vik är en skyddad naturhamn vid andra än sydliga vindar. Det finns förtöjningsringar i bergen. På öns norra strand finns bra förtöjningsplatser med tanke på sydliga vindar.

 • Hamnnummer: 774
 • Djup: 2-2,5
 • Förtöjning: ankare
 • Öppen: syd

Övriga service

 • Infotavlor
 • Eldplats
 • Tältningsområde
 • Torrtoalett

Natur

Kråkskär är en karg men vacker ö. Landskapet domineras, förutom av klipporna, även av hedar, skogsbetesmarker, hagmarker, ängar och strandängar. Under sommarn betar det får på ön, så att kulturlandskapet bevaras. Därför är det viktigt att hålla hundar kopplade. Öns knotiga askar påminner om forna tiders lövbrytning. På ön finns infotavlor som berättar om dess natur samt om livet på ön förr i tiden.

Somrigt jordbrukslandskap vid gårdstunet av ett trähus. I förgrunden lövträd och hus, i bakgrunden en bergig strand och havet.