Forststyrelsens första undervattensnaturstig finns i Skärgårdshavets nationalpark. Stigen går längs strandlinjen vid Stora Hästö, 5 km sydväst från skärgårdscentret i Korpoström. Undervattensnaturstigen är avsedd för båtfarare, naturskolor, naturturismföretagare, dykare och övriga som är intresserade av naturen under ytan.

Områdets undervattensnatur är mångsidig och intressant och naturstigen kan bidra till att öka intresset för undervattensmiljön. Längs stigen och i området runtomkring finns både klippbottnar med algvegetation och sand-grusbottnar med rika fröväxtsamhällen. Man kan se mycket småfisk, musslor samt mindre kräftdjur och snäckor bland växtligheten. 
 

Besökare kan egenhändigt söka sig till undervattensnaturstigen och till den första tavlan som är utmärkt med en vit boj (se kartan). Stigen är planerad för dykning med aggregat, men vid klart vatten kan man se botten från ytan genom att simma eller snorkla.

Guidetavlorna är fästa i betongplattor som finns på bottnen på 2–12 meters djup. Stigen är ca. 300 m lång och tavlorna är sammanlänkade med rep, så rutten är lätt att följa. Texten på tavlorna berättar om undervattensnaturen; algbälten på hårda botten, blåmusslor, brackvatten, sandbottnens fiskarter och bandtång. Texterna finns på både finska och svenska. Skriv gärna ditt namn och dina kommentarer i gästboken som finns på stranden!

OBS! Det är förbjudet att förstöra eller flytta bojar, band och betongplattor eller hänga i banden för at hållas under ytan. 

I Stora Hästö finns det också traditionell naturstig, eldplats, tältplats, naturhamn samt infotavla. Ta i beaktande att ankring inte är tillåtet i närheten av undervattenstigen!