Ön är belägen ca 4 kilometer öst om Gullkrona. Dess skyddade vik, som öppnar sig mot öst och släpper in endast ostliga vindar är bekant för många som en trygg hamnplats. Speciellt motorbåtar föredrar denna hamnplats.

Kommunikationer och kartor

  • Koordinater Euref-Fin (~ WGS84) lat: 60° 05.0612' lon: 22° 08.9865'  ETRS-TM35FIN: N: 6670708 E: 230317
  • Kartserie: B, D
  • Sjökort: 649, 703, 709, 25 

Service

Utflyktshamn

  • Hamnnummer: 627
  • Djup: 1,3 - 3,0
  • Förtöjning: ankare
  • Öppen: öst

Övriga service

  • Eldplats
  • Torrtoalett
  • Tältningsområde

Under vattnet står en staty av en havsörn. Fågeln har en krona på huvudet.

Undervattensskulpturstig

Invid Dalskär ligger sex undervattensskulpturer cirka på 3-4 meters djup. Skulpturer gjutna i betong bildar en skulpturstig. Bojar och rep ledsagar dykaren till verken. Skulpturerna är gjorda av elever vid gymnasiet Turun Suomalainen Yhteiskoulu och de speglar människans förhållande till havsmiljön. En liten bit från skulpturstigen ligger Armi Nurminens verk Fiskboet, som har fått sin inspiration från färgerna och formerna i undervattensnaturen.