Tjänster som erbjuds av samarbetspartner i Älänne

Följande företag eller andra samarbetspartner erbjuder tjänster i Älänne området. De har ett samarbetsavtal med Forststyrelsen, och de tillämpar principerna för hållbar naturturism (metsa.fi), då de verkar inom området.

Guidade turer och programtjänster

Inkvartering och uthyrning av lokaler, matservice

Övriga tjänster