Kartor över och kommunikationer i Älänne

Älänne-området ligger väster om stamväg 87.

Kommunikationer

Till Älänne är det är cirka 95 km från Kuopio och cirka 67 km från Idensalmi.

Med bil

Man kan komma till alla parkeringsplatser i Älänne från vägen mellan Rautavaara och Varpaisjärvi (nr 582) som går genom södra delen av Älänneområdet.

  • Parkeringsplatsen vid Rouskunhiekka badstrand ligger norr om sjön Älänne. Kör cirka 8 km från Rautavaara längs vägen till Varpaisjärvi (nr 582) och sväng av åt höger. Från korsningen är det 6 km till Rouskunhiekka badplats (Rautavaara kommun), skyltar finns.
  • Parkeringsplatsen vid Näätähiekka badstrand ligger vid södra ändan av sjön Älänne. Kör cirka 20 km från Rautavaara längs vägen till Varpaisjärvi (nr 582) och sväng av åt höger mot Älänne enligt skyltningen. Kör cirka 2,5 km och sväng därefter av åt höger till Näätähiekka parkeringsplats.
  • Parkeringsplatsen vid Vongankoski finns väster om forsen. Kör cirka 17 km från Rautavaara längs vägen till Varpaisjärvi (nr 582). Alldeles intill vägen på vänstra sidan finns Vongankoski parkeringsplats.
  • Vintertid är endast vägen mellan Rautavaara och Varpaisjärvi framkomlig med bil.

Med allmänna kommunikationer

  • Närmaste bussförbindelse går till Rautavaara och därifrån är det 12 km till Älänne.

Lämpliga startpunkter

  • Det går vandringsleder åt olika håll i Älänneområdet från Vongankoski, Näätähiekka och Rouskunhiekka parkeringsplatser.
  • Ledernas startpunkter

Kartor

Övriga kartor

  • Terrängkarta P524, 1:50 000. Kartan kan köpas bland annat från Lantmäteribyråer och Karttakeskus.
  • Terrängkarta nr 3343 04 samt grundkartblad 3343 05, 3334 04 och 06, 1:20 000. Kartorna kan köpas bland annat från Lantmäteribyråer och Karttakeskus samt i välförsedda bokhandlar.
  • GT vägkarta Östra Finland, 2010, 1:250 000. Kartan kan köpas bl.a. från Karttakeskus och i välförsedda bokhandlar.

En hand håller i en mobiltelefon som visar Utflyktskarta.fi. Öppna Älännes karta i Utflyktskarta.fi.