Kundtjänst och vägledning

 • Det finns informationstavlor på parkeringsplatserna vid Rouskunhiekka, Näätähiekka och Vongankoski.
 • Mera information om Älänneområdet fås från Kolis naturum Ukko.  

Tjänster som erbjuds av samarbetspartner i Älänne

Måltidsservice, matlagning och anskaffning av matsäck

Eldplatser

Eldplatser finns

 • vid Haatainniemi skärmskydd (Forststyrelsen svarar för underhållet),
 • vid Rouskunhiekka badstrand (Rautavaara kommun svarar för underhållet),
 • vid Näätähiekka (2 st.) i närheten av Tiilikanjoki som börjar i södra ändan av sjön Älänne, norr om älvmynningen (Lapinlahti kommun svarar för underhållet),
 • vid Vongankoski skärmskydd (Lapinlahti kommun svarar för underhållet) samt
 • vid Huuhkajanniemi skärmskydd (Forststyrelsen svarar för underhållet).

I Haatainniemi och i Huuhkajanniemi skärmskydd man måste själva såga och klyva brännved.

Bågsågen, sågbocken och yxan välkomnar eldplatsens användare.

När varning för terrängbrand råder är det förbjudet att göra upp eld även på eldplatserna. Kontrollera begränsningarna (sv.ilmatieteenlaitos.fi).

Dricksvatten

 • På Näätähiekka finns en brunn.
 • Det kan löna sig att koka ytvatten, såsom sjöars, älvars och bäckars vatten, några minuter, eftersom vattnets kvalitet är beroende av område och luftens temperatur.

Avfallshantering

 • Det finns inga avfallskärl i terrängen på området, så var och en tar själv hand om sitt skräp. Detta innebär att alla besökare för bort sitt eget skräp från terrängen för sortering. Avfall som förmultnar kan man lägga i torrtoaletten eller komposten och små mängder rent papper och kartong kan användas som eldstände. Läs mer om skräpfritt friluftsliv.

Toaletter

Torrtoaletter finns

 • vid Rouskunhiekka och Näätähiekka eldplatser samt.
 • vid Haatajainniemi, Vongankoski och Huuhkajanniemi skärmskydd.

Övernattning

Skärmskydd

Det finns tre skärmskydd på området

 • på udden Haatainniemis spets som sträcker sig långt in i fjärden Tiilikanselkä,
 • söder om forsen Vongankoski i Tiilikanjoki samt
 • på udden Huuhkajanniemi i närheten av Tiilikanjoki.

En kvinna tar en paus på en bänk framför vindskyddet, hon tittar uppför åssluttningen.

Övernattning i omnejden

Tillgängliga tjänster

 • Det finns inga tillgängliga tjänster på området.

Övrig service i omnejden

Kontrollera varningarna

Då det råder varning för terrängbrand (ilmatieteenlaitos.fi) är det endast tillåtet att göra upp eld på inbyggda eldplatser försedda med rökkanal samt i ödemarksstugornas och i andra stugors eldstäder. Var extremt varsam vid hantering av öppen eld. Den som tänder en eld ansvarar också för säkerheten. Observera att det kan finnas lokala eldningsförbud vid dessa eldplatser.

Tak, Rökkanal och Fritt från marken.