Kontrollera varningarna

Då det råder varning för terrängbrand (ilmatieteenlaitos.fi) är det endast tillåtet att göra upp eld på inbyggda eldplatser försedda med rökkanal samt i ödemarksstugornas och i andra stugors eldstäder. Var extremt varsam vid hantering av öppen eld. Den som tänder en eld ansvarar också för säkerheten. Observera att det kan finnas lokala eldningsförbud vid dessa eldplatser.

Tak, Rökkanal och Fritt från marken.

Instruktioner för att vistas och färdas i Älänne

På Älänneområdet är det

tillåtet

 • att färdas till fots, på skidor, med roddbåt och kanot.
  • Undvika att stiga i land på skär och små holmar under fåglarnas häckningstid. I början av sommaren bör man även undvika att vistas på myrarna Multasuo och Suurisuo.
  • När man rör sig i området bör man ta hänsyn till att det finns privat mark som inte hör till Älänneområdet.
 • att plocka bär och svamp
 • Mete och pilkfiske är tillåtet med stöd av allemansrätten, dock inte i Tiilikanjoki. Fiskaren bör granska fiskebegränsningarna via Tjänsten med information om fiskebegränsningar under adressen kalastusrajoitus.fi.

begränsat

 • att göra upp eld, vilket är tillåtet endast på platser som är avsedda för detta
 • att fiska:
  • För handredskapsfiske ska personer mellan 18 och 69 år betala en fiskevårdsavgift (eräluvat.fi).
  • Tiilikanjoki är ett populärt fritidsfiskeområde bland fiskare. 
  • Fisket på Älänne-området sköts av fiskevårdsföreningarna Paloisten osakaskunta på Lapinlahtis område och Suojärven kalastuskunta på Suojärvis område. Suojärven osakaskunta sköter även utplanteringen av fisk i Vongankoski och försäljningen av fisketillstånd. Båda fiskevårdsföreningarna säljer nät- och spöfisketillstånd till alla som vill fiska.
  • På turistsidorna på Rautavaaras webbplats (rautavaara.fi, på finska) finns mer information om fredningstider och försäljning av tillstånd gällande Tiilikanjoki. På webbplatsen finns även en karta över Tiilikanjoki.
  • Fiskaren bör granska fiskebegränsningarna via Tjänsten med information om fiskebegränsningar under adressen; kalastusrajoitus.fi!
 • att jaga älg och småvilt då endast lokala jaktföreningar har rätt att jaga med tillstånd av Forststyrelsen.
 • För annan verksamhet än den som ingår i allemansrätten behövs i regel Forststyrelsens tillstånd. Sådana tillstånd är bl.a. forskningstillstånd och anmälningar angående större evenemang. Tilläggsuppgifter angående erforderliga tillstånd: forsknings- och rörelsetillstånd (metsa.fi) och anmälan angående evenemang (metsa.fi).

förbjudet

 • att göra upp eld när varning för terrängbrand eller risk för gräsbrand råder. Kontrollera begränsningarna (sv.ilmatieteenlaitos.fi)
 • att låta sällskapsdjuren gå lösa
 • att köra motorfordon på andra ställen än på särskilt anvisade vägar
 • att skräpa ned eller förstöra friluftsanordningar.

Förberedelser

Mobiltelefonens hörbarhet

 • Även om Finlands mobiltelefonnät är täckande kan det finnas områden med radioskugga på nationalparkens område. Kontrollera mobiltelefonnätets hörbarhet från din egen telefonoperatör. Dessutom finns det alltid platser, där mobiltelefonen inte fungerar eller där samtalen har störningar. I sådana situationer kan det hjälpa att t.ex. söka sig till någon öppen plats som befinner sig högre än den omgivande terrängen och/eller ta bort mobilens SIM-kort under den tid man ringer nödsamtalet. Man bör också ta i beaktande, att olika mobiltelefoner har olika god hörbarhet.
 • Det lönar sig att hålla telefonen varm och ha mat och dryck med sig. Vissa telefonmodeller fungerar inte vid köldgrader, så det är viktigt att låta någon veta den planerade rutten och tidtabellen. För att du ska ha tillräckligt med ström i din telefon är det bäst att du tar med exempelvis en reservströmkälla, ett reservbatteri eller en gammal telefon med fungerande batteri.

Utrustning och säkerhet

Säsongtider

 • Rouskunhiekka är med sina vackra badplatser (Rautavaara kommun) ett populärt utflyktsmål särskilt på midsommaren. Det finns dock ingen allmän badstrand. Under sommarens veckoslut är det många som vandrar i synnerhet längs Huuhkajankierros naturstig.
 • Den bästa tiden att paddla i Tiilikanjoki är om våren under vårflödet när det finns mycket vatten i älven.

Nödnummer 112

Om du råkar ut för en nödsituation under resan, t.ex. om du går vilse, skadas eller upptäcker en terrängbrand, ring 112. Läs mer om nödsituationer.

112 Suomi -appens logo.

Ladda ner appen 112 Finland (112.fi) till din telefon. När du ringer ett nödsamtal via 112 Finland-applikationen får larmcentralen automatiskt information om var du befinner dig.

Etikett i friluftslivet

En tecknad bild av en familj som går på en sommarstig.

1. Respektera naturen.

2. Håll dig till markerade leder.

3. Slå läger endast på anvisade platser.

4. Gör upp eld endast där det är tillåtet.

5. Skräpa inte ner. 

Läs mer