Upptagning av sjömalm

Älänneområdet är ett av de största områdena i Rautavaara där sjömalm togs upp. Malmen togs upp endast sommartid och i allmänhet vid lugnt väder. Malmen togs upp från sjöbottnen på en flotte eller i en båt med en påsliknande skopa och de bruna malmkornen sållades från gyttjan. Den sköljda malmen lagrades på stranden i en stor hög eller rutnika. På vintrarna kördes malmen från rutnikan till bruket. Den högklassiga malmen från Älänne såldes främst till fabriken Juantehdas i Juankoski där den förädlades till järn.

Älännes rikliga malmtillgångar utnyttjades även av bönderna i det egna hushållet. I Älänne bland annat vid Näätähiekka, Tulilahti, Kuokanniemi och Multakangas finns stugor som påminner om järnförädlingen. Stugorna syns som gropar i terrängen med slagghögar från malmbehandlingen bredvid. I stugorna, dvs. de trä- eller stenklädda groparna, smälte bönderna sjömalmen till järn för tillverkning av bruksföremål. I Finland togs sjömalm upp från omkring år 400 ända till slutet av 1800-talet. I Älänne lever minnet av upptagningen av malm fortfarande kvar i ortnamnen - till exempel Rutnikkahiekka på Älännes södra strand.