Friluftsleder och stigar

På Hettaområdet finns naturstigar och några längre friluftsleder.

Ledernas startpunkter

 • Man kan komma till lederna och skidspåren som finns norr om Hetta by från Fjäll-Lapplands naturum och bakom Enontekis skolcentrum.
 • För att komma till Pallas-Yllästunturi nationalpark måste man först ta sig över sjön Ounasjärvi, vilket lyckas lätt med båtskjuts av lokala företagare. Man kan fråga direkt av företagarna var bryggorna finns.
 • Till skidspåren i nationalparken kan man komma från Hetta kyrkby bl.a. från fiskehamnen på baksidan av kommunalhuset och från Paavontalo öster om byn. Man kan parkera bilen på Fjäll-Lapplands naturums parkeringsplats i byns östra del och i fiskhamnen i byns centrum.

Naturstigar

 • Jyppyrä-stigen, 2 km, börjar utanför Fjäll-Lapplands naturum och leder till utsiktsplatsen på Jyppyrävaaras krön. Stigen har markerats med rödmålade solsymboler. På skyltarna längs stigen berättas om områdets historia; om traditioner kring midsommarfirandet samt om sejtstenar. Du kan återvända till naturumet längs en något avvikande led. Jyppyrä-stigen är en del av lederna i det närliggande Hetta-området (julkaisut.metsa.fi, på finska och engelska).
 • Peurapolku, 2 km. Naturstigen berättar om vildrensfångst och börjar utanför Fjäll-Lapplands naturum. Den går söder om Jyppyrävaara i jämn, lättframkomlig terräng. Lederna i Hettaområdet dvs. Kuntopolku leden samt Palosenjärvi- och Pahtajärvi-lederna går via Peurapolku naturstig. Vid Peurapolku finns det gamla fångstgropar, stängsel som består av fällda träd med höga stubbar samt infotavlor om vildrensfångstkulturen. Stigen är markerad med renskulpturer med en klövsymbol.

Övriga leder

 • Kuntopolku-leden, 4 km, börjar utanför Fjäll-Lapplands naturum mellan två av byggnaderna. Leden har markerats med grön färg. Början av leden följer samma sträckning som Jyppyrä-stigen, som leder till Jyppyräs krön. Leden går runt Jyppyrävaaras krön på den östra sidan och halvvägs längs leden förenas den med en elljusslinga. Tillbaka till naturumet kommer du längs Peuranpolku-stigen.
 • Palosenjärvi-leden, 9,5 km, börjar utanför Fjäll-Lapplands naturum mellan två av byggnaderna. Leden är markerad med brun färg och går runt Jyppyrävaaras krön på den östra sidan. Den går genom den övre kurvan av elljusslingan och över Jyppyränselkä. I Paljasselkäs sluttning viker stigen av från Pahtajärvi-leden och svänger söderut mot Hetta centrum. Sjön Palosenjärvi ligger då på den östra sidan av leden. Då leden möter elljusslingan tar den av mot nordost. Tillbaka till naturumet kommer man längs Peurapolku-stigen. Hela leden har markerats med brun färg.
 • Pahtajärvi-leden, 18 km, börjar utanför Fjäll-Lapplands naturum mellan två byggnader och följer samma sträckning som Kuntopolku-, Palosenjärvi- och Näkkälä-lederna. Pahtajärvi-leden har markerats med blå färg. Vid Jyppyrä fortsätter leden genom elljusslingan mot Paljasselkä. Vid Sissanginselkä svänger Pahtajärvi-leden västerut och den led som leder till Näkkälä fortsätter norrut. Efter Närpistönjoki skärmskydd svänger Pahtajärvi-leden söderut mot Pahtajärvi.

  De mest storslagna vyerna finns i Pahtajärvi, där sjön ligger nere i en kanjon och leden går uppe i sluttningen på östra sidan av sjön. Utmed leden finns ett par vackra våtmarker där det växer rikligt med smörbollar och skogsnäva.

  Före man kommer till Hetta by förenar sig Pahtajärvi-leden på nytt med Näkkälä-leden och efter några kilometer med motionsslingan, längs vilken man kan fortsätta till vägen Pulkkatie, Hetta centrum och tillbaka till Fjäll-Lapplands naturum.

  ​Pahtajärvi-leden är markerad med låga stolpar med orange topp, och i ledernas korsningar finns det vägvisare. Vissa partier av leden är spångade, men man behöver trots det vattentäta terrängskor.
  • Service: Mellan Sissanginselkä och Paljasselkä finns Sissankikåtan, som är låst men kan hyras. Ungefär halvvägs längs leden finns Närpistö skärmskydd.
  • Sevärdheter: Pahtajärvi, som är en lång och smal sprickdalssjö.
  • Leden lämpar sig även för terrängcykling.
 • Hetta–Näkkälä -leden, 26 km, är en led som går från Hetta till Näkkälä by.
 • Hetta–Pallas -leden, 55 km, är en markerad sommarled i Pallas-Yllästunturi nationalpark. Vandraren bör först anlita transport med båt över sjön Ounasjärvi för att komma till leden.

Skidleder

På Hettaområdet finns det på vårvintern många olika skidspår (enontekiolapland.com, på finska och engelska) att välja mellan. I början av vintern prepareras endast elljusspåret. Genast när det finns tillräckligt med snö prepareras också spåret till Pyhäkero. I allmänhet är redan alla spår i bruk i mitten av februari.

Det finns alltid en risk i att åka skidor till fjälls, så det är all orsak att förbereda sig väl. Blåsten kan vara bitande kall och skidspåren kan lätt snöa igen. Man ska aldrig åka ut till fjälls utan ordentlig utrustning. Spårkartor fås från Fjäll-Lapplands naturum, men du kan också skriva ut dem på Ounaksen Tunturiladut webbsidor (tunturiladut.fi, på finska och engelska).

 • Övervakning av Hetta spårunderhåll i realtid (infogis.fi, på finska och engelska)
 • Elljusspåret, 10 km. Elljusspåret som går runt Jyppyrävaara prepareras genast då snön kommit, i regel i oktober eller november. Skidspåret är medelsvårt och lämpar sig både för klassisk och för fri stil. Under den mörka tiden av året tänds lyktorna i skymningen och släcks kl. 22.00.

  Man kan komma till elljusspåret från baksidan av skolcentret. Spåret för en först upp på höjden, där det finns en 3,3 km lång rundslinga. I den övre slingan är skidriktningen motsols. Skidspåret prepareras av Enontekis kommun.

  Från elljusspåret går det ett knappa 1 km långt förbindelsespår till Hetta skidcentrum. Från skidcentret är det kort väg till Fjäll-Lapplands naturum. Även förbindelsespåret är belyst.
 • Pahtajärvi skidspår, ca 18 km. Man kan lättast komma till spåret via elljusspåret bakom skolcentret. När man åkt 1,6 km längs elljusspåret förgrenar sig leden och man kommer till Pahtajärvi skidspår. Början av spåret klassas som medelsvårt men när man närmar sig Närpistö skärmskydd, planar terrängen ut sig och slutet av spåret är sedan lätt. Spåret går vidare förbi några radhuslängor och utmed Närpistöjoki till Ounasjärvi.

  Pahtajärvi skidspår kan åkas både med klassisk och med fri stil, även om det främst används för klassisk stil. Skidriktningen är fri. De brantaste utförslöporna finns på båda sidorna om Sissankikåtan. Efter snöfall prepareras spåret i allmänhet först efter det att Pyhäkeros, Sioskurus och Onnasvaaras skidspår preparerats. Spåret prepareras av Ounaksen Tunturiladut Oy.

  Man kan komma till skidspåret också från Fjäll-Lapplands naturum. Då rekommenderas det att man åker via Paljasselkä till Närpistö skärmskydd och därifrån vidare via Pahtajärvi till Hetta.
  • Service: Mellan Sissanginselkä och Paljasselkä finns Sissankikåtan, som är låst men kan hyras. Ungefär halvvägs längs spåret finns Närpistö skärmskydd.
  • Sevärdheter: Pahtajärvi, som är en lång och smal sprickdalssjö.
 • Hetta–Pyhäkero -leden, ca 7 km. Det går flera skidspår till Pyhäkero ödestuga i Pallas-Yllästunturi nationalpark. Gemensamt för alla spåren är att de går över sjön Ounasjärvi. De lättaste spåren är det östligaste spåret som startar från Paavontalo eller Hetan Kota och det västligaste spåret, till vilket man också kommer från Hetta centrum. Det mellersta spåret klassas som medelsvårt.

  Skidspåren passar både för klassisk och för fri stil, och det finns egna spår åt båda hållen. Skidriktningen är valfri. Eftersom alla spår tillbaka till Hetta går över sjön Ounasjärvi, kan man åka tillbaka längs ett annat spår. Efter snöfall prepareras de skidspår som går från Hetta till Pyhäkero först. Spåret prepareras av Ounaksen Tunturiladut Oy.
 • Hetta–Pyhäkero–Sioskuru -leden, 15 km. Man kommer till Sioskuru i Pallas-Yllästunturi nationalpark genom att först åka skidor till Pyhäkero ödestuga, dit man kommer från olika delar av Hetta by. Från Pyhäkero fortsätter skidspåret genom gles tallskog tills man kommer till den smala och långa fjälldalen Koivukuru, där man bör se upp för mötande skidåkare. Efter Koivukuru öppnar sig det trädlösa kalfjället. Vid halva vägen av spåret tar ett skidspår av till Sammalvaara. Efter denna förgrening går leden småningom neråt mot Sioskuru. Där finns Sioskuru öde- och reserveringsstuga.

  Efter snöfall försöker man preparera skidspåret från Pyhäkero till Sioskuru genast efter Hetta-Pyhäkero-leden preparerats. Sioskuru-leden har egna spår åt båda hållen och den lämpar sig också för fri stil. Skidspåret från Pyhäkero framåt klassas som medelsvår. Det underhålls av Ounaksen Tunturiladut Oy.
 • Ullajärvi skidspår, ca 20 km. Man kan komma till Ullajärvi skidspår från det östligaste skidspår som går från Ounasjärvi till Pyhäkero. Från detta spår avviker Ullajärvi skidspår till vänster bakom Ounasjärvi. Spåret går i närheten av sjön Ullajärvi och förenar sig med Onnasvaara skidspår ca 2,5 km före Pyhäkero stuga. Från korsningen kan man också åka via Onnasvaarat till Sioskuru och då blir skidturens längd ca 39 km.

  Det enda mera krävande partiet av skidspåret är sträckan mellan Pyhäkero och Onnasvaara. Övriga delar av Ullajärvi skidspår klassas som lätta.

  Ullajärvi skidspår är ett vildmarksspår, som hör till de skidspår som prepareras bland de sista efter snöfall. Vildmarkspartiet prepareras inte för fri stil, men man kan åka fri stil om det annars är möjligt. Skidriktningen är valfri. Skidspåret prepareras av Ounaksen Tunturiladut Oy.
 • Sammalvaara skidspår, ca 30 km. Skidriktningen på spåret är fri. Man kan komma till spåret genom att först åka från Hetta till Pyhäkero och därifrån vidare mot Sioskuru tills spåret till Sammalvaara tar av från Sioskuru skidspår. Då man startar från Hetta, ska man först ta det västliga skidspåret till Pyhäkero från vilket Sammalvaara skidspår tar av. Största delen av skidspåret går i lätt terräng. När man kommer från Hettahållet finns det dock en brant utförslöpa just före Postitupajärvi skärmskydd.

  Sammalvaara skidspår är ett vildmarksspår, som prepareras sist av alla spår efter snöfall. Vildmarksspåret prepareras inte för fri stil. Spåret underhålls av Ounaksen Tunturiladut Oy.
  • Service: Pyhäkero ödestuga och Pyhäkero café, Postitupajärvi skärmskydd och Rautujärvi eldplats.
 • Onnasvaara skidspår, ca 38 km. Man åker skidor från Hetta till Pyhäkero ödestuga, och därifrån vidare åt vänster. Onnasvaara skidspår går runt hela Pyhäkero via Onnasvaarat och tillbaka till Hetta via Sioskuru.

  Det lönar sig att åka Onnasvaara skidspår medsols. Spårsträckningen mellan Pyhäkero och Savilampi är krävande. En del av utförslöporna är branta och krokiga. Man bör alltid se upp för mötande skidåkare i backarna. Sträckan mellan kåtan och Sioskuru går i lätt terräng.

  Spåret går att åka både i klassisk och i fri stil. Spåret prepareras i allmänhet efter snöfall genast efter det att Pyhäkero- och Sioskuru-spåren har preparerats. Spåret underhålls av Ounaksen Tunturiladut Oy.

Vatten- och kanotleder

 • Ounasjoki, ca 300 km. Ounasjoki, som börjar från sjön Ounasjärvi, är den längsta outbyggda rinnande älven som befinner sig i sin helhet i Finland. Den är ett intressant mål för långfärdspaddlare. Karakteristiskt för älven är de runda, av vattnet och isarna slipade stenarna, som är svåra att upptäcka när man åker nedströms. Forsarnas svårighet är forsklass I - III. Kurkkio, Köngäs och Molkoköngäs är de mest krävande forsarna.

  Om du vill åka ner hela älven från Hetta ända till Rovaniemi, lönar det sig att reservera minst två veckor för kanotfärden. Det finns över trettio forsar i älven och dess fallhöjd är sammanlagt 200 m. Längs älven finns det många byar men också obebodda partier. Mellan Ketomella och Rovaniemi följer en landsväg älven.

  En liten timmerstuga mitt i skogen.

  Kanotleden börjar i östra delen av Ounasjärvi, dit det är ca 5 km att paddla från Hetta. Periläkoski är den första forsen i älven och den är 400 m lång, grund och stenig. Efter forsen kommer man till sjön Periläjärvi, i vars östra del Näkkäläjoki älv från norr flyter samman med Ounasjoki älv. Efter ett par kilometer blir älven bredare och bildar selet Joentekiäinen. På detta ställe rinner Vuontisjärvis tidigare huvudutlopp Vanhajoki ut i Ounasjoki. Från Joentekiäinen fortsätter Ounasjoki älv söderut.

  Man kan också fiska under kanotfärden, men man ska i förväg ta reda på vilka tillstånd man behöver. På den del av Ounasjoki älv som befinner sig inom Enontekis kommun finns det vattenområden som ägs av tre olika delägarlag och av Forststyrelsen. Det egentliga sammanhängande fiskekortsområdet (kalakortti.com, på finska) börjar först på Kittilä kommuns sida.
  • Service på Enontekisområdet: Skärmskydd vid Periläjärvis strand (underhålls av Enontekis kommun), eldplats och Sioskoski raststuga (underhålls av Forststyrelsen) före Ketomella by.

Cykelleder

 • Den riksomfattande cykelleden nr 21 går igenom Hetta by i väst-östlig riktning. När man kommer söderifrån går leden nr 21 från Keminmaa till Kolari och via Äkäslompolo till Muonio och därifrån vidare till Palojoensuu, där man kan ta av till Hetta. Man kan också komma längs cykelleden till Kilpisjärvi.

  I Hetta by följer leden cykelvägar och fortsätter sedan österut från Hetta via Peltovuoma by till Raattama. Cykelleden är markerad med brunvita cykelsymboler.
  • Service: I närheten av byarna finns logier och butiker. I Enontekis kommun finns det butiker i byarna Hetta och Kilpisjärvi.
 • Man kan åka med terrängcykel från Hetta till Näkkälä by längs Hetta–Näkkälä -leden, 26 km. Leden är markerad och bedöms som krävande.

Snöskoterleder och -rutter

Man kan köra åt många olika håll från Hetta längs snöskoterleder. Enklast kommer man till en snöskoterled genom att köra ut på Ounasjärvi, på vilken det går en snöskoterled i väst-östlig riktning. Från denna led kommer man söderut till Muonio samt Pyhäkero ödestuga. Om man åker österut kan man köra till Kittilä via Vuontisjärvi, Peltovuoma och Nunnanen eller vika av före Vuontisjärvi by till Raattama. Leden västerut för en via Palojoensuu till Kilpisjärvi. Norrut går två olika snöskoterleder, som möts vid Palojärvi. Från Palojärvi kan man köra vidare längs en snöskoterrutt ända till Kilpisjärvi.

Man behöver inget tillstånd till att köra med snöskoter på Hettaområdet. Snöskoterlederna underhålls av Enontekis kommun (enontekio.fi, på finska). Det har inte ännu gjorts några officiella ledförrättningar för snöskoterlederna i Enontekis, så alla kör på dem på eget ansvar.

De som har för avsikt att köra snöskoter från Hetta genom ödemarksområdena till Kilpisjärvi bör skaffa Forststyrelsens snöskotertillstånd (eraluvat.fi), eftersom Forststyrelsens avgiftsbelagda snöskoterrutt går mellan Palojärvi och Kilpisjärvi.