Tjänster som erbjuds av samarbetspartners i Hettaområdet

 Skidåkare och cyklist på spåret i tallskogen.

 

Följande företag eller andra samarbetspartners erbjuder tjänster i Hettaområdet. De har ett samarbetsavtal med Forststyrelsen, och de tillämpar principerna för hållbar naturturism (metsa.fi).

Guidade turer

Uthyrning av utrustning

Matservice

Färdtjänst

Inkvarterning och uthyrning av lokaler

Övriga tjänster

Evenemang

Till företagare

Företagarna måste ha ett samarbetsavtal med Forststyrelsen för att kunna använda nationalparkens tjänster. Användningen av servicekonstruktioner i företagsverksamhet är avgiftsbelagd.