Instruktioner för att vistas och färdas på Hettaområdet

Tillåtet

 • att färdas på området och slå läger med stöd av allemansrätten
 • att plocka bär och svampar
 • att meta och pilka. Fiskaren bör granska fiskebegränsningarna via Tjänsten med information om fiskebegränsningar under adressen kalastusrajoitus.fi.

Begränsat

 • att promenera med sällskapsdjur på skidspår. Man får promenera med hunden endast på den övre slingan av elljusspåret, och hunden måste alltid vara kopplad.
 • För annan verksamhet än den som ingår i allemansrätten behövs i regel Forststyrelsens tillstånd. Sådana tillstånd är bl.a. forskningstillstånd och anmälningar angående större evenemang. Tilläggsuppgifter angående erforderliga tillstånd: forsknings- och rörelsetillstånd (metsa.fi) och anmälan angående evenemang (metsa.fi).

Förbjudet

 • att göra upp öppen eld då det råder varning för terrängbrand
 • att låta sällskapsdjur gå lösa
 • att skräpa ner eller skada friluftsanordningar.

I Pallas-Yllästunturi nationalpark gäller nationalparkens ordningsstadga.

Användningen av Forststyrelsens tjänster är avgiftsbelagd för företag

Om en företagare regelbundet tar sina kunder till resmål som underhålls av Forststyrelsen, är det avgiftsbelagt (metsa.fi). Användningsavgifter betalas i förskott via webbutiken Eräluvat.fi. Fakturering kan avtalas med kontraktsföretag på säsongsbasis.

Förberedelser

Utrustning och säkerhet

 • När man rör sig på Hettaområdet bör man ha med sig nödvändig utrustning och en karta. Om man planerar en längre tur till fots eller på skidor, är det all orsak att även ta med en kompass. Trots att det finns spångar, är det ställvis fuktigt på stigarna även vid torrt väder och därför bör man ha ordentliga terrängskor. 
 • Det lönar sig också att ta en första hjälpen-förpackning med sig.
 • Om du råkar ut för en nödsituation under din utfärd, t.ex. går vilse, skadar dig eller upptäcker en terrängbrand, gör en nödanmälan till nummer 112. Information ifall av en nödsituation från Friluftslivets ABC.
 • Friluftslivets ABC:

Högsäsong

 • Högsäsonger på Hettaområdet är mars - april och juni - september. På vårvinterns finns det rikligt med skidåkare på området, på sommaren vandrare och fritidsfiskare.

Snöskoteråkning i Enontekis

Kom ihåg att snöskoteråkning inte är en del av allemansrätten. Fritidskörning med snöskoter är tillåten endast längs markerade snöskoterleder och -spår samt på isen till vattendrag. I skyddsområden gäller ytterligare separata noggrannare regler.

Längs de markerade snöskoterspåren är det tillåtet att köra med snöskoter på egen hand eller tillsammans med en lokal safariföretagare. En del av spåren kräver ett avgiftsbelagt tillstånd och en del är gratis. Kom ihåg att det inte är tillåtet att vika av från spåret utan markägarens tillstånd. 

Snöskoterspår som startar från Hetta kyrkby sköts av Enontekis kommun. Användningen av dem kräver inget tillstånd. Även Victorialeden som går längs med gränsen mellan Finland och Sverige från Muonio till Kilpisjärvi är avgiftsfri.

I Enontekis i ödemarksområdet Lapska armen krävs ett avgiftsbelagt riksomfattande spårtillstånd från Forststyrelsen (eraluvat.fi) för snöskoterspåret från Palojärvi till Kilpisjärvi och för stickspåren Syväjärvi–Karesuando och Raittijärvi–Saarikoski.

I Kilpisjärvi bys område sköts snöskoterspåren av föreningen Kilpisjärven ladut ry och spåravgiften betalas på adressen (kilpisjarvenladut.fi, på finska)

Snöskoterkartor

Spår i Enontekisområdet på Utflyktskartan (utflyktskarta.fi)

Forststyrelsens riksomfattande avgiftsbelagda spår Kilpisjärvi–Palojärvi samt stickspåren Syväjärvi–Karesuando och Raittijärvi–Saarikoski:

Nödnummer 112

Om du råkar ut för en nödsituation under resan, t.ex. om du går vilse, skadas eller upptäcker en terrängbrand, ring 112. Läs mer om nödsituationer.

112 Suomi -appens logo.

Ladda ner appen 112 Finland (112.fi) till din telefon. När du ringer ett nödsamtal via 112 Finland-applikationen får larmcentralen automatiskt information om var du befinner dig.

Kontrollera varningarna

Då det råder varning för terrängbrand (ilmatieteenlaitos.fi) är det endast tillåtet att göra upp eld på inbyggda eldplatser försedda med rökkanal samt i ödemarksstugornas och i andra stugors eldstäder. Var extremt varsam vid hantering av öppen eld. Den som tänder en eld ansvarar också för säkerheten. Observera att det kan finnas lokala eldningsförbud vid dessa eldplatser.

Tak, Rökkanal och Fritt från marken.

Etikett i friluftslivet

En tecknad bild av en familj som går på en sommarstig.

1. Respektera naturen.

2. Håll dig till markerade leder.

3. Slå läger endast på anvisade platser.

4. Gör upp eld endast där det är tillåtet.

5. Skräpa inte ner. 

Läs mer