Vad man kan göra i Riuttaskorpi?

OBS! Stigarna och märkningen av stigarna är dåliga i Riuttaskorpi. Iaktta försiktighet samt utrusta er med karta och kompass ifall ni ändå vill vandra inom området.

Vandra längs markerade leder

Riuttaskorpi lämpar sig utmärkt för dagsutflykter. På området finns det ca 15 km friluftsleder. De nära belägna Helvetinjärvi och Seitseminen nationalparkena ökar möjligheterna för friluftsliv.

Göra långfärder till fots

Närkommunerna upprätthåller ett nätverk av friluftsleder spm hör till Pirkan Taival. Längs leden kan man vandra i riktning mot Ikalis (ikaalinen.fi, på finska) och Parkano (parkano.fi, på finska) samt mot Kuru (ylojarvi.fi, på finska), Ruovesi (ruovesi.fi, på finska) och Virdois (virrat.fi, på finska). Leden förbinder också nationalparkerna Seitseminen och Helvetinjärvi med varandra. Längs rutten kan man övernatta i tält, i skärmskydd samt i hyresstugor.

En person tar ett foto på stranden av en bubblande flod.

 

Paddla

Keihäsjoki leden (pirkanmaan virkistysalueyhdistys.fi, på finska) är lämplig för paddling under våren, då det finns rikligt med vatten. Forsarna är inte lämpliga för nybörjare i paddling. En del av forsarna och flottningsdammarna måste passeras genom att bära kanoten. På parkeringsplatsen som finns på norra stranden av Kalliojärvi sjö finns det en sjösättningsplats för kanoter.

Göra skidturer i terrängen

I Riuttaskorpiterrängen får man själv dra upp sina skidspår.

Göra långfärder på skidor

Man kan även göra flerdagars skidfärder längs det skidspår för traditionell skidteknik som dragits upp i Pirkan Taival-området och som passerar södra ändan av Riuttaskorpi. Skidspåret underhålls av Ylöjärvi stad (ylojarvi.fi, på finska). Längs vägen kan man övernatta i tält, skärmskydd och en hyrestuga.

Fiska

På Riuttaskorpi område kan man meta och pilka med stöd av allemansrätten. Spöfiske är tillåtet i Haukijärvi med fiskevårdsavgiften (eraluvat.fi) och med stöd av Forststyrelsens spöfisketillstånd (eraluvat.fi). Tillstånden kan köpas från Forststyrelsens webbutik (eräluvat.fi). För spöfiske behöver man också en fiskerivårdsavgift (eraluvat.fi). Fiskaren bör granska fiskebegränsningarna via Tjänsten med information om fiskebegränsningar under adressen kalastusrajoitukset.fi.

Jaga

Riuttaskorpi område hör till Forststyrelsens Kurus jaktområde för småvilt (nr 6645). Tillstånden kan köpas från Forststyrelsens webbutik (eräluvat.fi).

Plocka bär och svamp

På rekreationsskogsområdet är det tillåtet att plocka bär och svamp.

Bada

Det är tillåtet att bada i områdets vattendrag. I Haukijärvis nordöstra del finns det en brygga, som företrädesvis är avsedd för personer som använder hyrbastun. Området har ingen officiell badstrand.