Kundtjänst

Forststyrelsen
Tfn. +358 (0)206 39 5270 Samtalspriserna är 0,00, snt/min + lokalnätsavgiften (lna) och mobiltelefonavgiften (mta).
sisasuomi(at)metsa.fi

Myllykangas informationstavla i Haukijärvi vid Torttilantie vägen och Sotamiehenahos informationstavla på Pitkäkangas område.

Tjänster som erbjuds av samarbetspartner i Riuttaskorpi rekreationsskog

Måltidsservice, matlagning och anskaffning av matsäck

Eldplatser och kokskjul

 • Haukijärvi: kokskjul
 • Suutarilankoski: eldplats
 • Kuttulampi: kokskjul
 • Pitkäkoski: eldplats

Kom ihåg, att det är förbjudet att göra upp öppen eld då varning för terrängbrand har utfärdats. Kontrollera begränsningarna (ilmatieteenlaitos.fi).

 • Förbudet gäller inte kokskjul eller takförsedda eldplatser med skorsten.

En grå timmerbyggnad med terrass. Dörren är öppen. Björkar växer i omgivningen.

Dricksvatten

 • Kuttulampi och Haukijärvi kokskjul har egna brunnar. 
 • Ytvatten, såsom sjöars, älvars och bäckars vatten, lönar det sig att rena innan man dricker det, eftersom vattnets kvalitet varierar områdesvis.
 • Läs dricksvattentipsen på Friluftslivets ABC.

Avfallshantering

Det finns inga avfallskärl på området , d.vs. var och en ansvarar själv för sin avfallshantering. Detta betyder att vandraren själv tar ansvar för sitt skräp genom att föra bort det från terrängen till sortering. Avfall som förmultnar kan man lägga i torrtoaletten och små mängder rent papper och kartong kan användas som eldstände. Läs mer om skräpfritt friluftsliv.

Toaletter

I rekreationsskogen finns det i samband med varje tältningsområde och eldplats samt skärmskydd ett torrtoalett. Tag med eget toalettpapper.

Övernattning

Tältning och skärmskydd

Person sitter på ett skärmskydd.

 

I Riuttaskorpi rekreationsskog finns det tre avgiftsfria tältningsområden. Till deras utrustning hör eldstad med stockring, vedskjul och yxa samt torrtoalett. Tältningsområdena ligger i

 • invid Haukijärvi kokskjul,
 • Suutarilankoski och
 • Kuttulampi.

Om gruppen övernattar i ett tält med kamin, debiteras det för användning av ved.

I Suutarilankoski finns det ett skärmskydd.

Övernattning i omnejden 

Hyrbastu

I Riuttaskorpi rekreationsskog på nordöstra stranden av Haukijärvi träsk kan man reservera en stockbastu

Övrig service i omnejden

Kontrollera varningarna

Då det råder varning för terrängbrand (ilmatieteenlaitos.fi) är det endast tillåtet att göra upp eld på inbyggda eldplatser försedda med rökkanal samt i ödemarksstugornas och i andra stugors eldstäder. Var extremt varsam vid hantering av öppen eld. Den som tänder en eld ansvarar också för säkerheten. Observera att det kan finnas lokala eldningsförbud vid dessa eldplatser.

Tak, Rökkanal och Fritt från marken.