Natur

Riuttaskorpi ligger norra delen av Kuru, där är ett av de högst belägna områdena i Birkaland. Naturen i Riuttaskorpi är allmänt karg och skogarna är huvudsakligen talldominerade. Det finns små myrmarker på låglänta terrängpartier och på vattendragens stränder.

Det mest synliga draget är Pitkäkangas moränås som går i nord - sydlig riktning. Även vattennaturen är mångfaldig i Riuttaskorpi. Genom området går en vattenled, som hör till Keihäsjokileden, längs vilken man kan bekanta sig med den vackra fors- och sjönaturen.

En älv strömmar genom granskogen. Vattnet står lågt i älven och många stenar har exponerats.

 

Historia

Riuttaskorpi har genom tiderna varit en glesbygd periferi, men den har ändå alltid varit inom räckhåll för mänsklig aktivitet. Vattenleden som går genom området har erbjudit goda möjligheter för flottning och från hyggena har hörts ljudet av yxor vida omkring. Vid forsarna malade kvarnarna dag och natt under vår- och höstöversvämningar.

Gamla flottningskonstruktioner har bevarats ända till våra dagar. Länge lever även historier, som berättas i trakten ännu i dag. En av de mest kända av dem är berättelsen om Främlingens syn, vilken Runeberg inkluderade i Fänrik Ståhls sägner.