Kundtjänst 

Forststyrelsen

Tfn. 0206 39 5270 mån-fre kl 9-15. Samtalspriserna till nummer som börjar med 0206 är 0,00, snt/min + lokalnätsavgiften (lna) och mobiltelefonavgiften (mta).
sisasuomi(at)metsa.fi

Dricksvatten

 • Du kan ta dricksvatten från Lounais-Hämeen Pirtti.
 • Läs mer om dricksvattentipsen på Friluftslivets ABC.

Avfallshantering

 • Det finns inga avfallskärl på området , d.vs. var och en ansvarar själv för sin avfallshantering. Detta betyder att vandraren själv tar ansvar för sitt skräp genom att föra bort det från terrängen till sortering. Avfall som förmultnar kan man lägga i torrtoaletten och små mängder rent papper och kartong kan användas som eldstände.
 • Det finns avfallskärl för blandavfall på naturumets strand på Ruostejärvi rekreationsområde och på parkeringsplatsen och badstranden i Saari folkpark.
 • Vid Eerikkilä idrottsinstitut finn det avfallskärl för bland- och energiavfall.
 • Läs mer om skräpritt friluftsliv.

Eldplatser

 • Eldplatser på Ruostejärvi rekreationsområde
  • Vid Ruostejärvi på östra stranden av Myllylahti finns en eldplats och ett skärmskydd
  • I västra delen av rekreationsområdet vid Toralahti finns skärmskyddet Meidän Metsä (Vår skog)
 • Eldplatser i Saari folkpark
  • I närheten av badplatserna vid Kuiva- och Suujärvi finns en eldplats
  • Längs naturstigen vidyttersta ändan av en udde finns en eldplats och ett skärmskydd
 • Det är förbjudet att göra upp eld då varning för terrängbrand har utfärdats. Kontrollera begränsningarna (ilmatieteenlaitos.fi).
 • Mera information om att göra upp eld på eldplatserna ingår i instruktionerna i Friluftslivets ABC.

Vedhantering

 • Vid skärmskydden finns det ved och verktyg för vedhuggning.

Ansvariga för underhållet

Toaletter

 • Det finns torrtoaletter i omklädningsbyggnaden på Ruostejärvis badstrand. Toaletterna är öppna på sommaren kl. 9 - 20. 
 • Det finns torrtoaletter i närheten av Myllylahti och Toralahti skärmskydd på Ruostejärvi rekreationsområde.
 • I Eerikkilä idrottsinstitut och Lounais-Hämeen Pirtti finns det toaletter.
 • I närheten av skärmskyddet i Saari folkpark finns det en torrtoalett. Även i kioskbyggnaden (på Kuivajärvis strand i närheten av väg nr 2823) finns det toaletter och invatoaletter, som är öppna på sommaren.

Övernattning

Tältning och skärmskydd

 • Längs leden finns det inga egentliga tältningsområden, men med stöd av allemansrätten får du kortvarigt övernatta i tält.
 • Ruostejärvi rekreationsområde finns det två skärmskydd, som du fritt kan använda och vid vilka du kan göra upp eld. Det ena skärmskyddet befinner sig vid leden på Myllylahtis östra strand. Den andra ligger på Toralahtis strand på en udde som hör till Forssa (forssa.fi) stads lägerområde. I Lapinniemi finns ett reserverbart skärmskydd.
 • I Saari folkpark, på Raanpääområdet i närheten av Kuivajärvi, finns det ett skärmskydd.

Ett vindskydd i tallskog.

Övrig service

Kontrollera varningarna

Då det råder varning för terrängbrand (ilmatieteenlaitos.fi) är det endast tillåtet att göra upp eld på inbyggda eldplatser försedda med rökkanal samt i ödemarksstugornas och i andra stugors eldstäder. Var extremt varsam vid hantering av öppen eld. Den som tänder en eld ansvarar också för säkerheten. Observera att det kan finnas lokala eldningsförbud vid dessa eldplatser.

Tak, Rökkanal och Fritt från marken.