Södra Finland, Egentliga Tavastland, Tammela, Loppi
Ruostejärvi rekreationsområde, Liesjärvi nationalpark, Tervalamminsuo myrskyddsområde (ymparisto.fi, på finska)

Passar för: Sommarled, inget vinterunderhåll. För att kunna vandra leden bör man ha karta med sig och ha kartläsningsförmåga.

Ruostejärvi - Liesjärvi nationalpark -leden förenar två populära utflyktsmål på Tavastlands sjöplatå med varandra, dvs. Ruostejärvi rekreationsområde och Liesjärvi nationalpark, som hör till en av de äldsta nationalparkerna i Finland. Bägge områdena har redan i flera årtionden varit kända som fina natur- och utflyktsmål. Leden går huvudsakligen i tavastländsk, barrträdsdominerad skogsterräng, men böljande åssluttningar, tjärnar i naturtillstånd och slingrande stränder erbjuder omväxling utmed leden. Längs leden kan man studera växter eller samla bär och svamp. Ljudvärlden omkring en består av bruset från tavastländska furor och fågelsång.

Ruostejärvi - Liesjärvi nationalpark -leden förgrenar sig åt två håll. Från Ruostejärvi rekreationsområde kan man vandra till Liesjärvi nationalparks äldsta kärnområde, där bl.a. den kulturhistoriskt värdefulla Korteniemi kulturgård skogvaktargården är belägen. Ett annat alternativ är att man vandrar från Ruostejärvi till den nyare delen av Liesjärvi nationalpark, där man kan bekanta sig med landskapen runt Tervalamminsuo och Onkimaanjärvi. Den sammanlagda längden av de två förgreningarna av leden är över 30 km, och leden går att vandra till båda förgreningarnas ändpunkter under en dag. Leden går att vandra under den snöfria tiden av året, och man kan lätt börja vid Ruostejärvi rekreationsområdets parkeringsplats. Om man så önskar kan man också göra en ännu längre vandring, för leden ingår i den över 200 km långa leden Hämeen ilvesreitti -leden, (Tavastlands lodjursled (hameenvirkistysalueyhdistys.fi, på finska).

Ruostejärvi - Liesjärvi nationalpark -leden är belägen på Tavastlands sjöplatå

Tavastlands sjöplatå är en vildmarkslik pärla i naturen mitt i Tavastland och relativt nära Finlands livligaste stadskärnor. Tavastlands sjöplatå erbjuder utflyktsmål för många olika slag av naturaktiviteter - bekanta dig med sjöplatåns övriga utflyktsmål:

Objektets sköts av Forststyrelsen, Naturtjänster.

Denna sidas webbadress är utinaturen.fi/ruostejarvi-liesjarvinationalpark