Östra Finland, Norra Karelen
Lieksa, Joensuu och Kontiolahti
Koli nationalpark, Taka-Aarnio naturskyddsområde.
Leden upphålls och ansvaras av Forststyrelsen och Kontiolahti kommun.

Passar för: Sommarled, inget vinterunderhåll. Leden är krävande på grund av tunga uppförsbackar och branta nedförsbackar. Längs leden finns en dragfärja och en vajer som underlättar vadande. På vintern är dragfärjan inte i bruk. Nyheter från Herajärvirundan finns under Aktuellt i Koli nationalpark (på finska).

Herajärvirundan tar en till nationallandskapet i Koli. Herajärvirundan är en oförglömlig upplevelse för såväl erfarna långvandrare som kultur- och naturentusiaster.Leden går över skogsklädda höjder och via de bästa utsiktsplatserna. Under hela vandringen omges man av Kolis och Norra Karelens mångsidiga natur. Herajärvirundan går runt sjön Herajärvi och korsar Koli nationalpark.

Leden består av två rundslingor, och man kan välja olika rutter så att vandringen blir antingen 61 km, 35 km eller 30 km.

Objektets sköts av Forststyrelsen, Naturtjänster och Kontiolahti kommun.

Denna sidas webbadress är utinaturen.fi/herajarvirundan