Kartor över Herajärvirundan och kommunikationer till leden

Kommunikationer

Med bil

Lämpliga ställen att starta och avsluta en utflykt är Ukko naturum (Ylä-Kolintie 39), Kiviniemi (Mustalahdentie 27) och Eteläpää parkeringsplats (Eteläpääntie 113, Kontiolahti).

Kartor

Övriga kartor

  • Pohjois-Karjala (Norra Karelen), vattentålig utflyktskarta, 1:25 000, Calazo 2021.
  • Koli Ruunaa Patvinsuo Petkeljärvi, vattentålig friluftskarta 1:25 000. Karttakeskus 2020. 
  • Terrängkartor nummer P534 och P532, 1:50 000
  • Kolis utflykts- och servicekarta, 1:50 000 ja 1:20 000, 2011
  • Koli: geologinen retkeikykartta ja opaskirja, 1:20 000 (Koli: geologisk friluftskarta och guidebok, 1:20 000), Geologiska forskningscentralen 2003. 
  • Terrängkartor nummer 4313 08, 4313 09, 4313 10, 4313 11 och 4313 12, 1:20 000, Lantmäteriverket. 
  • Utflyktskarta GT Östra Finland, 2022, 1:250 000