Kontrollera varningarna

Då det råder varning för terrängbrand (ilmatieteenlaitos.fi) är det endast tillåtet att göra upp eld på inbyggda eldplatser försedda med rökkanal samt i ödemarksstugornas och i andra stugors eldstäder. Var extremt varsam vid hantering av öppen eld. Den som tänder en eld ansvarar också för säkerheten. Observera att det kan finnas lokala eldningsförbud vid dessa eldplatser.

Tak, Rökkanal och Fritt från marken.

Instruktioner för den som färdas längs Herajärvirundan

 • Herajärvirundan ligger huvudsakligen på privata marker och utmed den gäller allemansrätten. Inom Koli nationalpark gäller nationalparkens ordningsstadga.
  • Bekanta dig gärna med allemansrätten och Koli nationalparks ordningsstadga.
 • Herajärvirundan går att vandra under den snöfria tiden av året. Snösituationen varierar från år till år men leden är i regel i öppen från maj till november. Det lönar sig att kolla snösituationen från Kolis naturum Ukko om man planerar att göra en utflykt tidigt på våren eller sent på hösten.
 • För annan verksamhet än den som ingår i allemansrätten behövs i regel Forststyrelsens tillstånd. Sådana tillstånd är bl.a. forskningstillstånd och anmälningar angående större evenemang. Tilläggsuppgifter angående erforderliga tillstånd: forsknings- och rörelsetillstånd (metsa.fi) och anmälan angående evenemang (metsa.fi).

Göra upp eld

 • Det är förbjudet att göra upp eld då varning för terrängbrand har utfärdats. Kontrollera begränsningarna (sv.ilmatieteenlaitos.fi)
  • Förbudet gäller inte kokskjul eller takförsedda eldplatser med skorsten.

Översvämningar

 • Det kan vara omöjligt att ta sig över Herajoki under vår- och höstflödet. Då är vajern för vadande ur bruk, men då kan man kan ta en omväg längs Herajoentie, en bro och Vaaralahdentie. Om man skippar vajern och rutten över berget Hirvivaara och i stället efter Vesivaara går längs vägen Herajoentie ända till Retkilammentie-korsningen, är längden på den sträcka man gått längs vägar 3 km. På detta sätt blir vandringssträckan en kilometer kortare.

Förberedelser

Mobiltelefonens hörbarhet

 • Även om Finlands mobiltelefonnät är täckande kan det finnas områden med radioskugga på Herajärvirundan. Kontrollera mobiltelefonnätets hörbarhet från din egen telefonoperatör. Dessutom finns det alltid platser, där mobiltelefonen inte fungerar eller där samtalen har störningar. I sådana situationer kan det hjälpa att t.ex. söka sig till någon öppen plats som befinner sig högre än den omgivande terrängen och/eller ta bort mobilens SIM-kort under den tid man ringer nödsamtalet. Man bör också ta i beaktande, att olika mobiltelefoner har olika god hörbarhet.
 • Det lönar sig att hålla telefonen varm och ha mat och dryck med sig. Vissa telefonmodeller fungerar inte vid köldgrader, så det är viktigt att låta någon veta den planerade rutten och tidtabellen. För att du ska ha tillräckligt med ström i din telefon är det bäst att du tar med exempelvis en reservströmkälla, ett reservbatteri eller en gammal telefon med fungerande batteri.

Säkerhet och utrustning

 • Ta med en karta och kompass fastän leden är välmarkerad. Från alla ställen av leden är det högst fem kilometer till närmaste bebodda hus eller en väg.
 • Leden är krävande på grund av alla branta backar, varför vandringen tar längre tid en vanligt.
 • Det lönar sig också att ta en första hjälpen-förpackning med sig.
 • Dricksvatten:
  • Vi rekommenderar att fylla vattenflaskorna före avfärd. Vatten som inte behöver kokas fås från naturum Ukko i Koli, Sokos Break hotell i Koli (sokoshotels.fi) och från Herajärvi Retkeilykeskus i Kiviniemi (kiviniementila.fi).
  • Vattnet i brunnar och källor längs rutten behöver kokas. Det lönar sig också att koka ytvattnet från sjöar, älvar och bäckar eftersom vattenkvaliteten varierar områdesvis.
  • Vattentagningsplatser på den norra länken, motsols räknat från Ukko-Koli:
   naturum Ukko eller Sokos Break hotell i Koli (kranvatten), (källvattnet vid Ikolanaho får för tillfället inte användas), Myllypurobäcken, Pitkälampi mellan Ryläys och Kiviniemi och därtill några mindre bäckar, Herajärvi Retkeilykeskus i Kiviniemi (kranvatten), Seppälä brunn och Pitkälampi invid Ylä-Murhi hyresstuga. Observera att efter Pitkälampi mot Ukko-Koli finns det inte drickbart vatten före man kommer till naturum.
  • Vattentagningsplatser på den södra länken, motsols räknat från Herajärvi Retkeilykeskus:
   Herajärvi Retkeilykeskus i Kiviniemi (kranvatten), Ahvenlampi, Kuikkipurobäcken vid Eteläpää skärmskydd, brunn i närheten av Suopelto, Herajoki, Putrakonlähdekällan efter korsningen av Herajoki och Seppälä brunn.
  • Vattnet i Mörkölampikällan och Ikolanaho brunn och källa bör inte användas, inte ens kokat.
  • Läs tips angående dricksvatten i Friluftslivets ABC.
 • Hällmarkerna samt broarna, trapporna, spängerna och de övriga konstruktionerna kan vara hala vid vått väder.
 • Var försiktig och följ anvisningarna då du använder vajern över Herajoki och dragflotten i Sikosalmi.
 • Om du råkar ut för en nödsituation under din utfärd, t.ex. går vilse, skadar dig eller upptäcker en skogsbrand, gör en nödanmälan till nummer 112. Information ifall av en nödsituation från Friluftslivets ABC.
 • Friluftslivets ABC:

Årstider

 • Herajärvirundan går att vandra under den snöfira tiden av året. Det går att att sig över Herajoki med vajer och över Sikosalmi med dragflotte endast när vattnen inte har frusit till. Om man planerar att göra en utflykt tidigt på vården eller sent på hösten lönar det sig att kolla med Kolis naturum Ukko om vajern och dragflotten ännu kan användas.
 • Snön smälter i Koliområdet i allmänhet i början av maj. På nordsluttningar ligger snön kvar längre än på sydsluttningar.
 • Denna krävande led är tyngre att vandra i sommarhettan på grund av de stora höjdskillnaderna.
 • Höstens färgprakt i Koli är som vackrast i månadsskiftet september-oktober.

Högsäsong

 • Herajärvirundan är en populär vandringsled, som ca 5000 besökare vandrar årligen under perioden 1.5.–30.10.

Nödnummer 112

Om du råkar ut för en nödsituation under resan, t.ex. om du går vilse, skadas eller upptäcker en terrängbrand, ring 112. Läs mer om nödsituationer.

112 Suomi -appens logo.

Ladda ner appen 112 Finland (112.fi) till din telefon. När du ringer ett nödsamtal via 112 Finland-applikationen får larmcentralen automatiskt information om var du befinner dig.

Etikett i friluftslivet

En tecknad bild av en familj som går på en sommarstig.

1. Respektera naturen.

2. Håll dig till markerade leder.

3. Slå läger endast på anvisade platser.

4. Gör upp eld endast där det är tillåtet.

5. Skräpa inte ner. 

Läs mer