Vi rekommenderar att man vandrar Herajärvirundan som en rundslinga. Hela leden är 61 km lång. Norra rundan är 35 km, södra rundan 30 km och de har ett på 4 km långt gemensamt avsnitt mellan Kiviniemi och Lakkala.

Utmed leden finns det allt från hällrika bergstoppar och lummiga lundar till kulturlandskap. Man kans stanna upp på gamla gårdstun och vid ängar och björkskogar på tidigare svedjade marker och få en inblick i den lokala historien. Om man vill höja konditionen på allvar kan man vandra denna krävande led med stora höjdskillnader i snabbare takt.

Tre vandrare vid skyltarnas fot i ett höstlandskap. På de tre skyltarna finns följande texter: 0,6 Purolanaho, Mäkrä 1,4 samt Ryläys.

Lämpliga startpunkter

Man kan vandra den i vilkendera riktningen man vill. Vi rekommenderar följande start- och slutpunkter:

Ledmarkering

 • Leden är markerad i terrängen med skyltar och blåa målfärgsfläckar.

Ledens etapper

Norra rundslingan av Herajärvirundan 35 km

 • Kolis naturum Ukko – Ryläys parkeringsplats 6,2 km
 • Ryläys parkeringsplats - Kiviniemi 12,6 km
 • Kiviniemi - Lakkala 4 km
 • Lakkala - Havukanaho 7,1 km
 • Havukanaho - Kolis naturum Ukko 5,6 km

Södra rundslingan av Herajärvirundan 30 km

 • Kiviniemi - Lakkala 4 km
 • Lakkala - Rykiniemi 5,8 km
 • Rykiniemi - Suopelto 5,2 km
 • Suopelto - Eteläpää 7,1 km
 • Eteläpää - Kiviniemi 8,8 km

Förbindelse med andra leder

Vandringsleder

 • Nationalparken korsas av Europas vandringsled E10. Från Ukko-Koli norrut går UKK-vandringsleden mellan Koli och Vuokatti. Alla huvudleder i nationalparken är anslutna till vandringslednätet Karjalan Kierros (tuupovaara.fi, på finska)

Kanotleder

Cykelleder

 • Den riksomfattande cykelleden nr 6 följer en grusväg som tangerar nationalparken i närheten av Koli by.

Ridleder

 • Landsbygdsturistgården Paimentupa ordnar ridutflykter i Koli nationalpark med omgivning.

Skidspår

Snöskoleder