Tillgänglig Salamajärvi

Salamajärvi nationalpark erbjuder möjligheter till utflykter även för personer som rör sig med hjälpmedel eller barnvagn. Koirasalmi krävande tillgängliga led startar från naturstugans gård och går åt två håll: Till fattigkärret och till näset. I Koirasalmi finns tillgängliga eldplatser och vid Iso Koirajärvis strand finns en fiskeplattform.

Leder i Salamajärvi nationalpark

Tillgängligheten i Koirasalmi naturstuga

Gården vid Koirasalmi naturstuga: En cirka 10 meter lång brant backe med en längdlutning på 13 % leder upp på gården när man kommer från höger. Om man kommer från vänster finns det en 12 meter lång backe med en längdlutning på 8–10 %.

Rampen som leder till naturstugans café har en längdlutning på 9,5 % och sidolutning på 2,7 %. I entrén finns 120 cm x 120 cm svängrum. Springorna i gallret på rampen är 29 mm x 100 mm. Trappan till caféet är brant. På ena sidan av trappan finns ett räcke.

Rampen som leder till inkvarteringsutrymmena i naturstugan har en längdlutning på 14–16 %. Däremellan finns en avsats där man ska svänga ca 180 grader. Springorna i gallret på rampen är 33 mm x 33 mm. Trappan till inkvarteringen är brant. På ena sidan av trappan finns ett räcke.

I naturstugan finns det trösklar i dörröppningarna.

Bekanta dig med serviceutbudet i Koirasalmi naturstuga.

Friluftskonstruktioner på gården vid Koirasalmi naturstuga

Toalett: Toaletten på naturstugans gårdsplan lämpar sig för en del av dem som behöver tillgängliga tjänster. Ena toaletten har en ramp direkt till dörren, vars lutning är 18,5 %. Till vänster om toalettstolen sett från dörren finns det 60 cm fritt utrymme och till höger 39 cm. Man kan behöva egen lampa på toaletten, även dagtid.

Brygga och eldplats: När man går vidare från toaletten finns det en brygga till höger. Längs leden till bryggan finns en del stenar och den sluttar brant ner mot stranden med en lutning på 15,5 %. Bänken på bryggan är 42 cm hög. I närheten av bryggan finns en eldplats med bänkar på tre sidor.

Maahinens hyreskåta: Efter bryggan och eldplatsen finns en kåta att hyra. Rampen till den har en lutning på 8 %. Precis framför dörren finns dessutom en brantare kort ramp med en lutning på 16 %. Tröskeln vid ingången är 2 cm. Kåtan hyrs ut av Koirasalmi naturstuga (koirasalmi.com, på finska ).

Friluftskonstruktioner på Koirasalmi näset

Eldplatser och fiskeplattform: På Koirasalmi näset finns ett vindskydd och en eldplats, avgiftsbelagda tält- och husvagnsplatser samt möjlighet att fiska från en fiskeplattform för dem som behöver tillgängliga tjänster. Fråga efter tält- och husvagnsplatser vid Koirasalmi naturstuga (koirasalmi.com, på finska ). Leden till eldplatsen och fiskeplattformen är ojämn och det finns en del rötter och stenar på vägen. Eldplatsen är öppen från ena kanten. Vid ingången till vindskyddet finns en 6 cm hög tröskel. Vedlidren är inte tillgängliga. 

Tillgänglig toalett: Toaletten ligger cirka 60 meter från eldplatsen. Före toalettbyggnaden finns en cirka 6 meter lång backe med en längdlutning på 9 %. Lutningen på toalettbyggnadens ramp är 8 %. Till vänster om toalettstolen sett från dörren finns det 48 cm fritt utrymme och till höger 75 cm. Man kan behöva egen lampa på toaletten, även dagtid.

Fiske

Iso Koirajärvi

För allt fiske i Iso Koirajärvi tillståndsområde för spöfiske krävs spöfisketillstånd Koirajärvi 6566 eller kombinerat tillstånd för Koirajärvi-Heikinlampi. I Iso Koirajärvi tillståndsområde för spöfiske gäller inte de allmänna fiskerättigheterna, så där är det förbjudet att fiska med handredskap trots den rätt att fiska som fiskevårdsavgiften ger samt att meta och pilka om man inte har skaffat spöfisketillstånd. 

På Iso Koirajärvis sydvästra strand finns ett område där det är förbjudet att fiska på stranden. Undantaget är att de som behöver tillgängliga tjänster får fiska från fiskeplattformen. Området med fiskeförbud är markerat på kartan över tillståndsområdet. 

Mer information och tillstånd för området Iso Koirajärvi får man via Eräluvat (jakt- och fisketillstånd, eraluvat.fi) eller Koirasalmi naturstuga (koirasalmi.com, på finska ).

Pieni Koirajärvi

Även i Pieni Koirajärvi krävs tillstånd för allt fiske. Tillstånden för Pieni Koirajärvi administreras av Koirasalmi naturstuga (koirasalmi.com, på finska ).

Andra samarbetspartners tjänster

Fråga också andra företag och samarbetspartner som erbjuder tjänster i Salamajärvi nationalpark om tillgängliga tjänster.