Broschyr över Salamajärvi


Pdf 2,7 Mb (julkaisut.metsa.fi)

Övriga kartor

En hand håller i en mobiltelefon som visar Utflyktskarta.fi. Öppna Salamajärvis karta i Utflyktskarta.fi.

Utflyktskarta är en gratis webbkarttjänst som ägs av Forststyrelsen. Där kan du söka efter destinationer, välja kartnivåer och skriva ut kartor.

Tryckta kartor

  • Peuran polku / Salamajärvi retkeilykartta. På andra sidan Salamajärvi nationalparkens utflyktskarta 1:25 000 och på andra sidan Peuran polku -leden 1:50 000. Calazo Förlag 2021.
  • Terrängkarta P423, 1:50 000, Lantmäteriverket 2017.
  • Grund-/terrängkartblad, nummer 2332 10, 2332 11, 2334 01 och 2334 02, 1: 20 000, Lantmäteriverket.
  • GT utflyktskarta Västra Finland, 1:250 000, Karttakeskus 2015.